Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/10/2021

Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 mới nhất

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành đơn giá nhân công năm 2021 theo hướng dẫn của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 Xem Tại đây

2, Tỉnh Điện Biên theo Quyết định số  2079/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

3, Tỉnh Tuyên Quang theo Văn bản 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/9/2021 Xem tại đây

4, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 Xem tại đây

5, Tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 2436/QĐ-SXD ngày 6/10/202 Xem tại đây

6, Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021 Xem tại đây

7, Tỉnh  Hà Tĩnh theo Công văn số 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 Xem tại đây

8, Tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 Xem tại đây

9, Tỉnh Bình Định theo Công bố 6537/UBND-KT ngày 15/10/2021 Xem tại đây

10, Tỉnh  Bắc Giang theo Quyết định số 292/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 Xem tại đây

11,  thành phố Hải Phòng theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL ngày 11/10/2021 Xem tại đây

12, Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 Xem tại đây

13, Tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Quyết định 64/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 Xem tại đây

14, Tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2430/QĐ-UBNDngày 13/10/2021 Xem tại đây

15, Tỉnh Tuyên Quang Văn bản 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/9/2021 Xem tại đây

16, Tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo hướng dẫn số 3813/HD-SXD ngày 11/10/2021 Xem Tại đây

17, Tỉnh Kon Tum năm 2021 ban hành theo Công bố 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 Xem tại đây

18, Tỉnh Phú Thọ theo Công văn số 2059/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 Xem Tại đây

19, Tỉnh Thái Bình theo Công bố số 2251/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 Xem Tại đây

20, Tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 220/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 Xem Tại đây

21, Tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

22, Tỉnh Long An theo Quyết định 617/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

23, tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ngày 04/10/2021 Xem Tại đây

24, tỉnh Ninh Bình theo Văn bản số 2779/HD-SXD ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

25, tỉnh Phú Yên theo Quyết định 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 Xem Tại đây

26, tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 Xem Tại đây

27, tỉnh Trà Vinh năm 2021 ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 Xem Tại đây

28, tỉnh Yên Bái năm 2021 ban hành theo Quyết định 2405/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

29, TP Hồ Chí Minh theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

30, tỉnh An Giang năm 2021 ban hành theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

31, tỉnh Gia Lai năm 2021 ban hành theo Công văn số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

32,tỉnh Quảng Trị năm 2021 ban hành theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Xem Tại đây

33,tỉnh Ninh Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD Xem Tại đây

34, tỉnh Cà Mau năm 2021 ban hành theo Công bố 2833/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 Xem Tại đây

…..

Đơn giá nhân công năm 2021 theo TT 13/2021/TT-BXD

Trên đây là tạm thời đơn giá nhân công năm 2021 của các tỉnh thành phố đang ban hành hướng dẫn thông tư 13/2021/TT-BXD của BXD

Trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cũng sẽ đều ban hành để hướng dẫn chi tiết. Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật trong quá trình lập dự toán xây dựng cho phù hợp

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình năm 2021

1. Tập định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Áp dụng đơn giá nhân công theo Văn bản  hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

3. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

Tải về và trải nghiệm với Phần mềm dự toán Eta 2020

Video hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

 

 

Tags: