Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 20/02/2020; Hướng dẫn xác định...

tính Chi phí vận chuyển đất theo mã AB hay mã AM

Tin Tức

Chi phí vận chuyển đất theo mã AB hay mã AM

Chi phí vận chuyển đất theo mã AB. hay mã AM. của Bộ xây dựng. Áp dụng mã AB. ( theo định mức 1776 ) hay sử dụng mã AM ( theo định mức 588 ) Bộ xây dựng...

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 ban hành theo văn bản số 193/SXD-CCGĐ. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 21/02/2020

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Định năm 2020 theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD. Áp dụng công bố 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 theo Quyết định số 820/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội. Công bố bảng giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội thay thế...

Giá phần mềm dự toán Eta năm 2020

Tin Tức

Giá phần mềm dự toán Eta năm 2020

Bảng giá phần mềm dự toán Eta năm 2020 mới nhất của các gói phiên bản. Công ty cổ phần tin học Eta cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử...

Quy trình lập dự toán năm 2020

Tin Tức

Quy trình lập dự toán năm 2020

Quy trình lập dự toán năm 2020 chi tiết giúp quá trình lập dự toán trở nên đơn giản hơn. Việc cập nhật Thông tư, nghị định, định mức theo công bố của Bộ Xây dựng, Chính Phủ. Quy...

khuyến mại dự toán eta năm 2020

Tin Tức

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2020

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2020 mừng xuân Canh Tý. Nhân dịp khai xuân năm mới 2020 công ty cổ phần tin học Eta ưu đãi giảm giá 50 % khi mua phần mềm dự toán...

Tin Tức

Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Tin Tức

Tổng hợp định mức xây dựng mới nhất năm 2020

Tổng hợp định mức xây dựng mới nhất năm 2020 ban hành theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Tập định mức xây dựng công trình có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020

1 2 3 7