Đơn giá nhân công Tiền Giang mới nhất năm 2021

Tin Tức xây dựng

Quyết định 220/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang

Quyết định 220/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang mới nhất năm 2021 ngày 14/10/2021. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư...

Công bố số 2251/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2021 ban hành theo Công bố số 2251/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Công văn số 2059/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2021 ban hành theo Công văn số 2059/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Công bố 1717/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2021

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2021 ban hành theo Công bố 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Hướng dẫn số 3813/HD-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2021 ban hành theo hướng dẫn số 3813/HD-SXD ngày 11/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tin Tức xây dựng

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021. Hiệu lực áp dụng từ ngày...

Quyết định 2079/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 ban hành theo Quyết định số 2079/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định...

Quyết định số 2932/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021 ban hành theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

hỏi đáp Nghị định 10/2021/nđ-cp

Tin Tức xây dựng

122 tình huống hỏi đáp Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định 10/2021/NĐ-CP

122 tình huống hỏi đáp Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/02/2021 Sau hội nghị trực tuyến phổ biến cơ chế xác định và quản lý chi đầu tư xây...

Công văn 6537/UBND-KT nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2021

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2021

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2021 ban hành theo Công bố 6537/UBND-KT ngày 15/10/2021. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd. Làm cơ sở lập dự toán theo Thông tư 12/0221/tt-bxd của...

1 2 3 41