Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020 Quyết định 1748/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 30/07/2020

Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-SXD

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/07/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020 Quyết định 132/QĐ-SXD

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ban hành theo Quyết định 132/QĐ-SXD ngày 8/07/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện...

Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Tin Tức

Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ngày 14/7/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD,...

Quyết định 1639/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ngày 24/07/2020

Quyết định 105/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Tin Tức

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020. Ban hành giá nhân công và giá ca máy thiết bị thời điểm quý III năm 2020. Theo tập định mức thông tư...

Quyết định 1624/QĐ-UBND Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2020 ban hành theo Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 24/07/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và...

Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD

Tin Tức

Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD

Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/7/2020; Thay thế thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Tin Tức

Hướng dẫn tính vận chuyển lên cao trên Dự toán Eta

Bài toán hướng dẫn tính vận chuyển lên cao trên phần mềm dự toán Eta. Trên cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 Bài toán hướng dẫn tính vận chuyển lên cao a....

ơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020 - Quyết định 1983/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và...

1 2 3 16