Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 ban hành theo Quyết định 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2022; Bảng giá ca máy theo quyết định 10/QĐ-SXD ngày 11/1/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

đơn giá nhân công Tây Ninh Quyết định 10/QĐ-SXD

Tin Tức xây dựng

Quyết định 10/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tây Ninh

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2022 ban hành theo Quyết định 10/QĐ-SXD ngày 18/1/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy...

quyết định 75/qđ-sxd đơn giá nhân công tỉnh quảng bình

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2022 ban hành Quyết định 75/QĐ-SXD ngày 13/1/2022; Thay thế cho Quyết định số 2436/QĐ-SXD ngày 6/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

đơn giá nhân công tỉnh thái bình năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 14/1/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

quyết định 02/qđ-sxd đơn giá nhân công lâm đồng năm 2022

Tin Tức xây dựng

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

quyết định 148/qđ-sxd đơn giá nhân công tỉnh bình dương

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2022

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2022 ban hành theo Quyết định 148/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 14/01/2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 8/01/2022. Làm cơ sở lập dự toán công trình dịch vụ công ích đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đơn giá dịch vụ công...

quyết định 45/qđ-ubnd đơn giá xây dựng tỉnh Hà giang năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, lắp đặt máy, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu. Triển khai thực hiện Thông...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 ban hành theo Công văn số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

đơn giá xây dựng thừa thiên huế quyết định 3550/qđ-ubnd

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 mới nhất của Sở Xây dựng.  Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Bộ đơn giá gồm phần Xây dựng, lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí...

1 2 3 47