bảng giá ca máy tỉnh thái nguyên năm 2022

Tin Tức xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Quyết định 162/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành bảng giá ca máy tỉnh Thái nguyên năm 2022 Quyết định 162/QĐ-SXD. Quyết định số 161/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022...

đơn giá khảo sát bà rịa vũng tàu năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 Quyết định 3005/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhan dân tỉnh công bố Đơn giá khảo sát Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND.  Kèm theo đơn giá nhân công Quyết định 157/QĐ-SXD, bảng giá ca máy Quyết định...

Quyết định 3044/qđ-qlcl đơn giá nhân công tỉnh khánh hòa

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Khánh Hòa năm 2022 Quyết định 3044/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 9 năm 2022 Sở xây dựng công bố đơn giá nhân công Khánh Hòa Quyết định 3044/SXD-QLCL. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Quyết định 1994 đơn giá xây dựng tỉnh hà tĩnh năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 1994/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 1994/QĐ-UBND. Bộ đơn giá gồm Phần Xây dựng, lắp đặt, sửa chửa và bảo dưỡng, thí nghiệm vật...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 Sở xây dựng Hậu Giang công bố đơn giá nhân công Quyết định 84/QĐ-SXD. Thay thế  Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2021 ban hành theo Quyết...

quyết định 81/qđ-sxd đơn giá nhân công Lai Châu năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2022

Ngày 16 tháng 09 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 81/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan,...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày 07 tháng 09 năm 2022 Ủy ban tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ...

quyết định 2053/qđ-sxd đơn giá nhân công ninh bình

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Ninh Bình năm 2022

Ngày 02 tháng 08 năm 2022 SXD Ninh Bình tỉnh ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức,...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2022 ban hành theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo QĐ 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022. Thay thế cho Quyết định 2209/QĐ-UBND...

đơn giá khảo sát hải phòng năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Hải Phòng Quyết định 2595/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình thành phố Hải Phòng theo Quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 . Kèm theo các bộ đơn giá phần xây dựng lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm...

1 2 3 52