Dự thảo thay thế Nghị định 68

Tin Tức

Dự thảo thay thế Nghị định 68

Dự thảo thay thế Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự thảo nghị định mới được chính phủ công bố vào ngày 20/10/2020 sửa đổi cho một số...

Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công Tiền Giang Quyết định 188/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020; Thay thế cho Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD...

Quyết định 2209/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 ban hành theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020. Thay thế cho Quyết định  số 706/QĐ-UBND ngày 6/4/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của...

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2020 Công bố 1499/SXD-QLXD

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2020 ban hành theo Công bố 1499/SXD-QLXD ngày 25/09/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2020 Quyết định 1940/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định 1940/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 654/QĐ-SXD ngày 7/10/2020; Thay thế Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ...

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên 2020

Tin Tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Quyết định 100/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2020 ban hành theo Quyết định 100/QĐ-SXD ngày 15/10/2020; Thay thế Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ...

Quyết định 104/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020; Thay thế cho quyết định 86/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công ngày 18/8/2020. Hướng dẫn xác định...

Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 25/09/2020 Cơ sở ban hành...

1 2 3 19