Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 171/QĐ-SXD

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2021 ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 18/12/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận năm 2021

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng tỉnh. Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 . Đơn giá nhân công...

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 19/03/2021; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định...

lập dự toán tỉnh Cà Mau năm 2021

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cà Mau năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cà Mau mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy theo Quyết định số 634/QĐ-SXD ngày 31/12/2020. Có hiệu lực từ...

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất năm 2021

Tin Tức

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mới nhất năm 2021. Áp dụng Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2019 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Tổng hợp định mức viễn thông mới nhất năm 2021

Tin Tức

Tổng hợp định mức viễn thông mới nhất

Tổng hợp định mức viễn thông – Đơn giá xây dựng cơ bản ngành bưu chính viễn thông mới nhất năm 2021. Bộ Bưu chính viễn thông công bố các bộ định mức chuyên ngành viễn thông; Để phục...

Đơn giá khảo sát Tây Ninh năm 2021 Quyết định 3072/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020. Nhân công theo Quyết định 2689/QĐ-UBND và máy thi công theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 3/11/2020. Bộ đơn giá...

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện trạm biến áp đường dây tải điện mới nhất năm 2021. Được lập trên căn cứ quyết định số 203/QĐ-EVN tập đoàn điện lực EVN; Bộ định mức 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016...

thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14 

Tin Tức

Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14  

Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14  Từ ngày 1.1.2021 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi; Bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.  Theo đó, “Thẩm định” đã được sửa đổi, bổ...

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán Thừa Thiên Huế năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán Thừa Thiên Huế năm 2021 mới nhất của Sở Xây dựng. Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20/3/2021 Hướng dẫn lập dự toán Thừa...

1 2 3 29