Định mức thoát nước đô thị Hà Nội năm 2021

Tin Tức

Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội

Ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban hành theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của UBND Tp Hà Nội...

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021

Tin Tức

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 11/5/2021. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng...

Tin Tức

Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định ngày 37/QĐ-UBND ngày 08/12/2020. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh gồm...

Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Tin Tức

Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Tính cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Được ban hành theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ban hành ngày 15/4/2021 Bảng tính cước vận chuyển tỉnh Cao...

Sơ đồ tư duy lập dự toán

Tin Tức

Sơ đồ tư duy lập dự toán

Sơ đồ tư duy lập dự toán mới nhất năm 2021. Giúp quá trình tiếp cận và lập dự toán xây dựng công trình của bạn trở nên đơn giản. Cập nhật thông tư nghị định mới nhất của...

Tin Tức

Công bố giá vlxd Hải Phòng tháng 4 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng vlxd Hải Phòng tháng 4 năm 2021 áp dụng từ ngày 26/04/2021. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ...

Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021

Tin Tức

Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2021 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Hiệu lực áp dụng từ ngày...

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư

Tin Tức

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào . Khi tổng mức đầu tư được lập theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế –...

Đơn giá ca máy Hà Nội năm 2021

Tin Tức

Đơn giá ca máy Hà Nội năm 2021

Đơn giá ca máy thi công thành phố Hà Nội năm 2021 theo hướng dẫn Thông tư 11/2019/TT-BXD. Kèm theo đơn giá nhân công theo Quyết định 1408/QĐ-UBND ngày 1/4/2020. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020...

Cách tính đơn giá ca máy mới nhất

Tin Tức

Cách tính đơn giá ca máy mới nhất

Cách tính đơn giá ca máy mới nhất theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. File Excel tính giá ca máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn mới nhất của các tỉnh thành phố File Excel...

1 2 3 30