Lập dự toán công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Tin Tức

Lập dự toán công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị mới nhất tỉnh Kiên Giang. Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Kiên Giang ...

Đơn giá thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Tin Tức

Định mức thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Ngày 06/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2962/BNN-XD về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập định mức xây dựng thủy lợi...

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Tin Tức

ĐIỂM MỚI LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

Điểm mới Luật xây dựng số 62/2020/QH14 so sánh Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội. Những thay thế sửa đổi bổ sung các anh chị cần lưu ý trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Tổng hợp nghị định thông tư về xây dựng năm 2021

Tin Tức

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2021

Hệ thống văn bản pháp luật tổng hợp nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2021 thời điểm tháng 07/2021 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hệ thống 68 văn bản...

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD

Tin Tức

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD và Thông tư 07/2019 Bộ xây dựng. Ban hành ngày 30/6/2021 về Quy định phân cấp công trình xây dựng; và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt...

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng năm 2021

Tin Tức

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng năm 2021

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2021 lập dự toán dịch vụ công ích đô thị. Được xây dựng trên cơ sở tập định mức công ích đô thị phần chiếu sáng Quyết định...

Đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2021

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2021 ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 31/5/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 40/QĐ-SXD ngày...

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 mới nhất theo Quyết định 2622/QĐ-UBND và Quyết định 1097/QĐ-UBND . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo...

Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc

Tin Tức

Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc

Định mức công tác lợp mái tôn úp nóc mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì định mức của phần vật liệu đã bao gồm tấm úp nóc chưa? hay khi tính dự toán thì phải tính...

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Tin Tức

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD và...

1 2 3 36