Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 Quyết định 102/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

nhân công cà mau năm 2021

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2021 ban hành theo Quyết định 634/QĐ-SXD ngày 31/12/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá nhân công Đồng Tháp năm 2021 quyết định 14

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021 ban hành theo Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021; Thay thế Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 22/5/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ...

Đơn giá khảo sát xây dựng 63 Tỉnh thành phố

Tin Tức

Đơn giá khảo sát xây dựng 63 Tỉnh thành phố

Đơn giá khảo sát xây dựng 63 Tỉnh thành phố ban hành năm 2021 theo cơ sở Thông tư mới; Hướng dẫn xác định và lập dự toán công trình khảo sát của 63 Tỉnh thành phố Tổng hợp...

Tin Tức

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021 theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Bộ đơn giá gồm công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; Đơn giá thí nghiệm điện đường dây...

Quyết định 2747/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Quyết định 3544/QĐ-SXD Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2021

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2021 theo Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

dự toán Eta năm 2021

Dự Toán EtaTin Tức

Phần mềm dự toán Eta năm 2021

Phần mềm dự toán Eta năm 2021 là phiên bản mới nhất của Công ty cổ phần tin học Eta. Những tiện ích tính năng mới cải tiến sẽ giúp quá trình lập dự toán trở nên đơn giản...

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2021 theo Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 149/QĐ-SXD

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

1 2 3 25