quyết định 875/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Bình Phước

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh ban hành bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định...

Thông tư 27/2023/tt-btc Bộ tài chính

Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng Thông tư 27/2023/TT-BTC

Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10...

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định dự án Thông tư 28/2023/TT-BTC

Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. THay thế Bãi bỏ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm...

chi phí kiểm tra nghiệm thu bàn giao công trình

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Cách tính chi phí kiểm tra nghiệm thu bàn giao công trình

Cách tính chi phí kiểm tra nghiệm thu, bàn giao công trình. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của...

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 15/5/2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 ban hành theo Công bố số 948/SXD-KTVLXD ngày 24/3/2023 thay thế Công bố 3795/SXD-KTVLXD...

Công bố 778 đơn giá nhân công đắk nông năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành theo Công bố 778/SXD-KT&QLHĐXD ngày 9/5/2023; Thay thế Công bố 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây...

File excel tính tổng mức đầu tư xây dựng

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

File Excel tính Tổng mức đầu tư

File excel tính tổng mức đầu tư các loại công trình mới nhất năm 2023 gồm chi phí nào. Căn cứ theo thông tư định mức văn bản nào để xác định hệ số chi phí quản lý dự...

áp dụng chỉ định thầu năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023

Trường hợp áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023. Giá trị công trình dưới bao nhiêu tiền thì áp dụng trường hợp chỉ định thầu. Quy định áp dụng chỉ định thầu theo thông tư nghị định...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Phước năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

File Excel tính chi phí dự phòng trượt giá

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023 mới nhất . Cách tính chi phí dự phòng trượt giá năm 2023 được xác định theo tỷ lệ % như thế nào. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ...

1 2 3 58