khóa học lập dự toán xây dựng

Tin Tức xây dựng

Khóa Học Lập Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Khóa học lập dự toán xây dựng công trình có các nội dung nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài viết hôm nay. Nắm bắt quy trình các bước lập dự toán và quản lý chi...

file excel định mức 32/2019/QĐ-EVN

Tin Tức xây dựng

File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN

Tải File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN ngày 19/2/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành bộ định mức thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo Quyết định 32/QĐ-EVN. File Excel Quyết định 32/2019/QĐ-EVN định mức thí...

hướng dẫn lập dự toán rà phá bom mìn

Tin Tức xây dựng

Định mức rà phá bom mìn

Định mức rà phá bom mìn Thông tư 123/2021/TT-BQP ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2021. Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán ra phá bom mìn và vật...

chi phí quản lý dự án đã bao gồm thuế

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT

Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT khi xác định Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình. Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2021 Hỏi: (Thịnh...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024

Tin Tức xây dựng

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024. Nhà thầu có thể tham gia nhiều gói thầu cùng lúc được không? Căn cứ theo quy định mới nhất nào năm 2024. Cùng PhanmemEta.Com tìm hiểu và giải đáp...

gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có chỉ định thầu

Tin Tức xây dựng

Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu

Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu không ? Căn cứ theo Luật, Nghị định và thông tư nào mới nhất năm 2024. Bài viết hôm nay PhanmemEta.Com cùng các...

xử lý lỗi phần mềm dự toán eta

Dự Toán EtaTin Tức xây dựng

Lỗi cập nhật phần mềm dự toán Eta

Lỗi cập nhật phần mềm dự toán Eta mới nhất năm 2024. Trong quá trình nâng cấp và cập nhật phần mềm dự toán Eta có thể gặp một số lỗi update. Bài viết này Phanmemeta.Com sẽ hướng dẫn...

Tin Tức xây dựng

So sánh Nghị định 24/2024/NĐ-CP Thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP

So sánh Điểm mới Nghị định 24/2024/NĐ-CP Thay thế Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu năm 22/2023/QH15. Được ban hành và có hiệu lực áp dụng từ ngày 27/02/2024 So sánh Nghị định 24/2024/NĐ-CP Thay thế Nghị...

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024

Tin Tức xây dựng

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024 căn cứ theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Những lưu ý khi triển khai các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào. Chúng ta cùng nhau...

Thủ tục lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu

Tin Tức xây dựng

Thủ tục lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu

Thủ tục lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu mới nhất năm 2024 căn cứ theo Luật đấu thầu 22/2023/QH15. Thủ tục lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu năm 2024 Căn cứ khoản 2 Điều 43...

1 2 3 66