Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%? Căn cứ theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 1....

công văn 333 đính chính nghị định 35/2023/nđ-cp

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ theo Công văn 333/CP-CN ngày 13 tháng 7 năm 2023. Về lĩnh vực xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở, đô thị Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính phủ

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ 

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính...

Thông tư 27/2023/tt-btc Bộ tài chính

Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng Thông tư 27/2023/TT-BTC

Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10...

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định dự án Thông tư 28/2023/TT-BTC

Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. THay thế Bãi bỏ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm...

chi phí kiểm tra nghiệm thu bàn giao công trình

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Cách tính chi phí kiểm tra nghiệm thu bàn giao công trình

Cách tính chi phí kiểm tra nghiệm thu, bàn giao công trình. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của...

File excel tính tổng mức đầu tư xây dựng

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

File Excel tính Tổng mức đầu tư

File excel tính tổng mức đầu tư các loại công trình mới nhất năm 2023 gồm chi phí nào. Căn cứ theo thông tư định mức văn bản nào để xác định hệ số chi phí quản lý dự...

áp dụng chỉ định thầu năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023

Trường hợp áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023. Giá trị công trình dưới bao nhiêu tiền thì áp dụng trường hợp chỉ định thầu. Quy định áp dụng chỉ định thầu theo thông tư nghị định...

File Excel tính chi phí dự phòng trượt giá

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023 mới nhất . Cách tính chi phí dự phòng trượt giá năm 2023 được xác định theo tỷ lệ % như thế nào. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ...

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023 là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, giá trị quyết toán vốn đầu tư...

1 2 3