chi phí quản lý dự án đã bao gồm thuế

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT

Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT khi xác định Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình. Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2021 Hỏi: (Thịnh...

nghị định 24/2024/nđ-cp hướng dẫn luật đấu thầu

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Những điểm mới Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Những điểm mới Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu 2023 ban hành có hiệu lực ngày 27/02/2024. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu...

05 điểm mới luật đấu thầu năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

05 điểm mới Luật đấu thầu năm 2023

05 điểm mới Luật đấu thầu năm 2023 so sánh Luật đấu thầu 2013 thay đổi và bổ sung. Làm cơ sở đấu thầu quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền...

hệ thống định mức xây dựng năm 2024

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024 mới nhất. Hệ thống Nghị định thông tư Định mức lập dự toán xây dựng công trình năm 2024 bao gồm. Bài viết hôm nay chúng tôi chia sẻ làm...

Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024

Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024 căn cứ theo THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Nội dung chi phí dự toán xây dựng năm 2024 bao gồm những gì…? Chúng ta cùng...

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024. Hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2024. Căn cứ thông tư nghị định định mức lập dự toán mới nhất năm 2024 Căn...

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%? Căn cứ theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 1....

công văn 333 đính chính nghị định 35/2023/nđ-cp

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ theo Công văn 333/CP-CN ngày 13 tháng 7 năm 2023. Về lĩnh vực xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở, đô thị Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính phủ

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ 

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính...

Thông tư 27/2023/tt-btc Bộ tài chính

Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng Thông tư 27/2023/TT-BTC

Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10...

1 2 3