Mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023

Hợp đồng xây dựngTin Tức xây dựng

Mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023 Thông tư 02/2023/TT-BXD

Ngày 03/03/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023 Thông tư 02/2023/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Đây cũng có thể coi là 1 Siêu Thông...

quy định mức tạm ứng hợp đồng năm 2023

Hợp đồng xây dựngTin Tức xây dựng

Mức tạm ứng hợp đồng áp dụng từ năm 2023

Điểm mới Nghị định 99/2021/NĐ-CP – Quy định Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% áp dụng từ năm 2023. Thay thế cho mức tạm ứng hợp đồng trước đây mức 50% Quy định Mức tạm...

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh

Hợp đồng xây dựngTin Tức xây dựng

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói. Có được tính hay phải tách ra tính chi phí riêng theo Luật đấu thầu Câu hỏi Quyết toán chi phí dự phòng khối...

Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Hợp đồng xây dựngTin Tức xây dựng

Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ?

Có được ký hợp đồng trọn gói giá tạm tính ? Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc...