Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024 căn cứ theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Những lưu ý khi triển khai các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại bài viết này

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024

Căn cứ theo Điều 20 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15

1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Đấu thầu rộng rãi;

b) Đấu thầu hạn chế;

c) Chỉ định thầu;

d) Chào hàng cạnh tranh;

đ) Mua sắm trực tiếp;

e) Tự thực hiện;

g) Tham gia thực hiện của cộng đồng;

h) Đàm phán giá;

i) Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Trường hợp phát sinh hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại khoản 1 Điều này, có tính ưu việt, sử dụng phương tiện điện tử tiến bộ, hiện đại, Chính phủ quy định về hình thức, quy trình, đối tượng phù hợp với tính năng mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Video So sánh 05 điểm mới Luật đấu thầu năm 2023

Chi tiết so sánh điểm mới Luật đấu thầu được tham khảo và chia sẻ trên Youtube Duy Dự Toán

Chi tiết bảng So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm các bài viết liên quan Những điểm mới Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: