Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024

Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024 căn cứ theo THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Nội dung chi phí dự toán xây dựng năm 2024 bao gồm những gì…? Chúng ta cùng...

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Cách xác định các bậc thợ và nhóm thợ xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp,...

Thông tư 27/2023/tt-btc Bộ tài chính

Dự toán xây dựngQuản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng Thông tư 27/2023/TT-BTC

Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10...

Định mức thí nghiệm đường dây tải điện năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Định mức thí nghiệm trạm biến áp đường dây tải điện năm 2023

Định mức thí nghiệm trạm biến áp đường dây tải điện năm 2023. Định mức thí nghiệm Điện năm 2023 theo Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023. Định mức trạm biến áp và đường dây tải...

Hướng dẫn áp dụng định mức Điện Thông tư 36/2022/TT-BCT

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Hướng dẫn áp dụng định mức Điện Thông tư 36/2022/TT-BCT

Hướng dẫn áp dụng định mức Điện Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công thương. Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2022 và Có hiệu lực từ ngày 10/2/2023 Hướng dẫn áp dụng định mức Điện Thông tư 36/2022/TT-BCT...

Lập dự toán điện định mức 36 năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán trạm biến áp đường dây tải Điện năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán trạm biến áp đường dây tải Điện năm 2023 theo Thông tư 36/TT-BCT của Bộ Công thương. Ban hành này 22 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 2...

định mức đường dây tải điện năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023

Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2022. Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt...

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2023

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2023. Hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2023. Căn cứ thông tư nghị định định mức lập dự toán mới nhất năm 2023 Căn...

1m3 bê tông cần bao nhiêu xi cát đá năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

1m3 bê tông cần bao nhiêu xi cát đá năm 2023

1m3 Bê tông cần bao nhiêu xi cát đá năm 2023 theo định mức quy định nhà nước. Theo đó chúng ta cần bao nhiêu Xi măng, cát, đá để trộn được 1 khối bê tông m250 1m3 Bê...

lập dự toán xây dựng công trình năm 2023

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 mới nhất. Cơ sở quy trình lập dự toán xây dựng công trình mới nhất . Thông tư, định mức lập dự toán xây dựng gồm những gì Cách lập...

1 2