Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 mới nhất. Cơ sở quy trình lập dự toán xây dựng công trình mới nhất . Thông tư, định mức lập dự toán xây dựng gồm những gì

Cách lập dự toán xây dựng công trình năm 2023

Cách lập dự toán xây dựng công trình gồm các bước như sau:

1, Xác định cơ sở định mức hoặc đơn giá của tỉnh thành phố lập dự toán

2, Điều chỉnh giá vật liệu + tính cước vận chuyển vật liệu đến chân công trình

3, Điều chỉnh giá nhân công

4, Điều chỉnh giá ca máy + giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện

5, Xác định giá dự toán + giá dự thầu

6, Xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Quy trình lập dự toán xây dựng

Lấy ví dụ tại địa bàn tỉnh LẠNG SƠN

hướng dẫn lập dự toán năm 2023
hướng dẫn lập dự toán năm 2023

GIÁ VẬT LIỆU

Ví dụ: Giá vật liệu chúng ta lấy tại thời điểm công bố giá tháng 1, 2, 3, …. thì giá vật tư sẽ khác nhau.

Tại Địa bàn thành phố hoặc các huyện khác nhau thì giá khác nhau

NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG

Nhân công và giá ca máy cũng tương tự ( lấy ví dụ tại tỉnh Lạng Sơn )

Theo Đơn giá nhân công Quyết định 1783/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Lạng Sơn ban hành ngày 12/10/2021 chia 2 vùng

Vùng 3: Thành phố Lạng Sơn

Vùng 4: gồm các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Giá của 2 vùng hoàn toàn khác nhau.

Video hướng dẫn lập dư toán năm 2023 mới nhất cùng Youtube Duy Dự Toán

DỰ TOÁN – DỰ THẦU XÂY DỰNG

Chi phí dự toán xây dựng công trình gồm :

– Chi phí trực tiếp gồm : Chi phí vật liệu + chi phí nhân công + chi phí máy thi công

– Chi phí gián tiếp gồm : Chi phí chung + chi phí lán trại nhà tạm + chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

– Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

– Thuế giá trị gia tăng VAT

Công trình xây dựng được chia thành 5 loại chính:

1, Công trình dân dụng

2, Công trình hạ tầng kỹ thuật

3, Công trình công nghiệp

4, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5, Công trình giao thông

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023

1. Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tags: