Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Công văn 104/SXD-KTVLXD Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Công văn 104/SXD-KTVLXD Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ngày 12/01/2024. Thay thế Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban hành theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022; Hướng dẫn lập...

Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 3207/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2024

Quyết định 3207/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2024 Ngày 30 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thay thế Quyết định 3265/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023....

Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 465/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2024

Quyết định 465/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2024 Sở Xây dựng ban hành ngày 29/12/2023. Kèm theo bảng tính giá ca máy thiết bị thi công quyết định 465/QĐ-SXD. Làm cơ sở căn cứ hướng...

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 89/QĐ-UBND Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2024

Quyết định 89/QĐ-UBND Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2024 Ủy ban nhân dân ngày 15/01/2024; Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Trị năm 2024 theo Quyết định 90/QĐ-UBND. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh...

Quyết định 973/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 973/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2024

Quyết định 973/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2024 mới nhất Sở Xây dựng. Thay thế Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2023 Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Làm cơ sở lập dự toán...

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 09/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2024

Quyết định 09/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2024 Sở Xây dựng ngày 11/01/2024; Kèm theo bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Lâm Đồng năm 2024 quyết định 10/QĐ-SXD ngày 11/01/2024

Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 355/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2024

Quyết định 355/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2024 mới nhất Sở Xây dựng. ngày 29/12/2024. Kèm theo quyết định 356/QĐ-SXD ban hành bảng giá ca máy thiết bị thi công . Hướng dẫn lập dự...

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024 Sở xây dựng ban hành ngày 15/01/2024. Thay thế Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng...

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024 Sở Xây dựng ban hành ngày 11/01/2024; Thay thế cho Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023; Kèm theo Quyết định 48/SXD-QLXD Bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum năm...

Tin Tức xây dựngTổng hợp đơn giá nhân công 63 tỉnh Thành phố

Quyết định 01/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2024

Quyết định 01/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2024 Sở Xây dựng ngày 04 tháng 01 năm 2024; Bảng giá ca máy theo quyết định 06/QĐ-SXD ngày 8/01/2024. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Yên Bái...

1 2 3 7