bảng giá ca máy hồ chí minh năm 2022

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Bảng giá ca máy Hồ Chí Minh Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD

Ngày 21/11/2022 Sở Xây dựng ban hành Bảng giá ca máy Hồ Chí Minh quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD. Kèm theo đơn giá nhân công theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD thay thế Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 Bảng giá ca máy Hồ...

bảng giá ca máy tỉnh thái nguyên năm 2022

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Quyết định 162/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành bảng giá ca máy tỉnh Thái nguyên năm 2022 Quyết định 162/QĐ-SXD. Quyết định số 161/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2022...

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 1220/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 1220/QĐ-UBND ngày 17/6/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 ban hành theo Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 Quyết định 1220/QĐ-UBND Bảng giá ca...

Quyết định 1266/qđ-sxd bảng giá ca máy hà nội năm 2022

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022 . Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021. theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD. Theo tập định mức thông tư...

bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2022

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam 2022

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2022 Quyết định 213/QĐ-SXD ngày 21/12/2021. Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo Quyết định 210/QĐ-SXD ngày 21 tháng 12 năm 2021. Làm cơ sở xác định và...

Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang Quyết định 2693/qđ-ubnd

Tin Tức xây dựngTổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành

Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang Quyết định 2693/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 4/11/2021. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021 ban hành theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công...