Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu

Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu không ? Căn cứ theo Luật, Nghị định và thông tư nào mới nhất năm 2024. Bài viết hôm nay PhanmemEta.Com cùng các bạn đi giải đáp nội dung này.

Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu

Câu hỏi: Gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, giao thông, thủy lợi có được chỉ định thầu hay không…?

Trả lời: 

Các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2024 , chỉ định thầu Luật đấu thầu 22/2023/QH15

a) Đấu thầu rộng rãi;

b) Đấu thầu hạn chế;

c) Chỉ định thầu;

d) Chào hàng cạnh tranh;

đ) Mua sắm trực tiếp;

e) Tự thực hiện;

g) Tham gia thực hiện của cộng đồng;

h) Đàm phán giá;

i) Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Xem video chi tiết tại đây

Trường hợp Chỉ định thầu theo Luật đấu thầu năm 2023

m) Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

Trường hợp cần điều chỉnh hạn mức quy định tại điểm này để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo văn bản 418/QLĐT-CS của cục Quản lý đấu thầu ngày 7/3/2024. Hướng dẫn chỉ định thầu theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

Trả lời hướng dẫn thì những gói thầu không thuộc điểm m điều 23 Luật đấu thầu 22/2023/QH15 thì phải đấu thầu

văn bản 418/QLĐT-CS cục quản lý đấu thầu

văn bản 418/QLĐT-CS cục quản lý đấu thầu

Theo đó, nguồn vốn sự nghiệp đầu tư là nguồn vốn có tính chất đầu tư trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có và không áp dụng với cho các dự án đầu tư mới.

Mặt khác, nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ nếu thuộc gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công 2019 thì vẫn được áp dụng phương thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: