Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021

Tổng hợp Đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 mới nhất

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành đơn giá nhân công năm 2024. Hướng dẫn của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Ngày 25/12/2023 Quyết định 4549/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Ninh Thuận năm 2024 Xem Tại Đây

2, Quyết định 268/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Đồng Nai năm 2024 ngày 21/12/2023 Xem Tại Đây

3, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2024 theo Quyết định số 338/QĐ-SXD ngày 15/12/2023 Xem Tại Đây

4, Quyết định 170/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Nam Định năm 2024 ngày 19/12/2023 Xem tại Đây

5, Quyết định 652/QĐ-SXD đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2024 ngày 12/12/2023 Xem Tại Đây

6, Quyết định số 140/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2024 ngày 05/12/2023 Xem Tại Đây

7, Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2024 Quyết định 5010/QĐ-SXD ngày 5/12/2023 Xem Tại Đây

8, Quyết định 3994/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2024 ngày 5/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

9, Quyết định 311/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 ngày 30/11/2023 XEM TẠI ĐÂY

10, Quyết định 311/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2024 ngày 22/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

11, Quyết định 258/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2024 ngày 25/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

12, Quyết định 382/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Đồng Tháp năm 2024 ngày 26/12/2023  XEM TẠI ĐÂY

13, Quyết định 317/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2024 ngày 27/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

14, Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024 ngày 26/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

15, Quyết định 3141/QĐ-SXD-KTXD Đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh năm 2024 ngày 26/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

16, Quyết định 161/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2024 ngày 20/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

17, Quyết định 262/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2024 ngày 27/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

18, Quyết định 361/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Đà Nẵng năm 2024 ngày 29/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

19, Quyết định 06/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng năm 2024 ngày 02/01/2024 XEM TẠI ĐÂY

20, Quyết định 474/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2024 ngày 28/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

Đơn giá nhân công 63 Tỉnh thành phố năm 2023 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Trên đây là tạm thời đơn giá nhân công năm 2021 của các tỉnh thành phố đang ban hành hướng dẫn thông tư 13/2021/TT-BXD của BXD

Trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cũng sẽ đều ban hành để hướng dẫn chi tiết. Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật trong quá trình lập dự toán xây dựng cho phù hợp

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình năm 2024

1. Tập định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Áp dụng đơn giá nhân công theo Văn bản  hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

3. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ Xem Tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638. Tải về và trải nghiệm với Phần mềm dự toán Eta 2022

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng mới nhất năm 2024

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2024 tại: 
 Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

 

Tags: