Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024 Sở Xây dựng công bố ngày 26 tháng 12 năm 2023. Kèm theo bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tuyên Quang. Làm cơ sở Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024 Quyết định 364/QĐ-SXD

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định nhân công ca máy

Thay thế Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

File Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024 được chia thành 2 vùng gồm:

Vùng III : Thành phố Tuyên Quang

Vùng IV : Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Đơn giá nhân công Quyết định 364/QĐ-SXD năm 2024 xem tại đây

Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Quyết định 364/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2024 Quyết định 365/QĐ-SXD

Chi tiết QUyết định 365/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2024 được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công theo Quyết định 364/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh và có điều chỉnh lại nhóm, hệ số cấp bậc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cụ thể như sau:

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụ
Xăng Ron 92đ/lít1,02
Dầu Diezelđ/lít1,03
Điệnđ/kWh1,05

Bảng giá ca máy ban hành chia làm 2 khu vực :

Vùng III : Thành phố Tuyên Quang

Vùng IV : Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Xác định trên cơ sở

1, Bảng định mức hao phí máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2, Nhân công lái máy theo Quyết định 364/QĐ-XD của Sở Xây dựng ngày 26/12/2023

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 364/QĐ-SXD tỉnh Tuyên Quang

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2024 tại: 
 Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

 

Tags: