Định mức rà phá bom mìn

Định mức rà phá bom mìn Thông tư 123/2021/TT-BQP ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2021. Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán ra phá bom mìn và vật nổ

Căn cứ ban hành Định mức rà phá bom mìn Thông tư 123/2021/TT-BQP

+ Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

+ Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của chính phủ. Quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

+ Nghị định 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ. Quy định chức năng, nhiệm vụ

Hướng dẫn lập dự toán rà phá bom mìn

Lập dự toán rà phá bom mìn gồm các bước sau đây:

1, Xác định cơ sở căn cứ lập dự toán theo Thông tư 123/2021/TT-BQP

2, Bóc tách đầu mục công việc liên quan công tác rà phá bom mìn

3, Xác định Giá vật liệu và cước vận chuyển đến chân công trình

4, Xác định đơn giá nhân công quân đội

5, Xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công

6, Lập bảng giá trị dự toán và dự thầu

Tải file Excel định mức rà phá bom mìn Thông tư 123/2021/TT-BQP

File Excel định mức thông tư 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán ra phá bom mìn và vật nổ

định mức rà phá bom mìn 123/2021/tt-bqp

định mức rà phá bom mìn 123/2021/tt-bqp

Xem thêm các bài viết liên quan Nhà thầu có thể tham gia nhiều gói thầu cùng lúc

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Trên đây là các mục liên quan Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác dưới đây

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: