Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023. Làm cơ sở Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định nhân công ca máy

Thay thế Nhân công theo Quyết định 23/QĐ-SXD năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

File Đơn giá nhân công Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Vùng III : Thành phố Tuyên Quang

Vùng IV : Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Đơn giá nhân công Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Đơn giá nhân công Tuyên Quang năm 2023

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2023 được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công theo Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023 của UBND tỉnh và có điều chỉnh lại nhóm, hệ số cấp bậc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cụ thể như sau:

Bảng giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụ
Xăng Ron 92đ/lít1,02
Dầu Diezelđ/lít1,03
Điệnđ/kWh1,05

Bảng giá ca máy ban hành chia làm 2 khu vực :

Vùng III : Thành phố Tuyên Quang

Vùng IV : Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

 

 

Tags: