Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/10/2021 Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 mới nhất Một số tỉnh, thành phố … Đọc tiếp Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021