Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024 Sở Xây dựng ban hành ngày 11/01/2024; Thay thế cho Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023; Kèm theo Quyết định 48/SXD-QLXD Bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum năm 2024

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Kon Tum năm 2024

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 48/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng Kon Tum năm 2024

Tỉnh Kon Tum ban hành đơn giá nhân công theo Quyết định 48/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành Phố Kon Tum, Huyện Đăk Hà

Vùng IV gồm: Các huyện  Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông

Chi tiết quyết định Quyết định 48/SXD-QLXD tỉnh Kon Tum tại đây

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Quyết định 48/SXD-QLXD Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2024

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Kon Tum năm 2024 Quyết định 48/SXD-QLXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2024 theo Quyết định 48/SXD-QLXD ngày 29/12/2023

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Kon Tum bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 355/QĐ-SXD ngày 11/01/2024; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định Quyết định 48/SXD-QLXD ban hành bảng giá ca máy Kon Tum năm 2024 xem tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Kon Tum . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Kon Tum liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 của 63 tỉnh Tp XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán

Tags: