Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024 Sở xây dựng ban hành ngày 15/01/2024. Thay thế Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2024

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 20/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công Lạng Sơn được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2024. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 20/QĐ-SXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. chia thành 2 vùng

Khu vực III: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực IV: Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Nội dung Quyết định 20/QĐ-SXD ban hành giá nhân công Lạng Sơn năm 2024 xem tại đây

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Quyết định 20/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2024 Quyết định 21/QĐ-SXD

Thay thế Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 XEM TẠI ĐÂY

a, Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 20/QĐ-SXD ngày 15/01/2024. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/2021/TT-BXD

CHi tiết Quyết định 21/QĐ-SXD của Sở Xây dựng XEM TẠI ĐÂY 

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Lạng Sơn liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 của 63 tỉnh Tp XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán

Tags: