Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024. Hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2024. Căn cứ thông tư nghị định định mức lập dự toán mới nhất năm 2024

Căn cứ Thông tư Nghị định lập dự toán mới nhất năm 2024

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính Phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định nhân công và bảng giá ca máy thiết bị

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu

Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng Phân cấp phân loại công trình

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

02 yếu tố quan trọng lập dự toán xây dựng nhất gồm

1. THỜI GIAN LẬP DỰ TOÁN

– Vật liệu ( giá vật liệu tháng 9, tháng 10, tháng 11,…)

– Nhân công ( Áp dụng theo thời gian ban hành quyết định )

– Giá ca máy ( Giá nhiên liệu theo ngày 1, 11, 21 của hàng tháng theo Petrolimex )

2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

– Vật liệu ( Cụ thể tại địa điểm thi công thành phố (h) huyện )

– Nhân công ( Áp dụng theo vùng nào, giá các vùng khác nhau )

– Giá ca máy ( Giá nhiên liệu theo vùng 1 hay vùng 2 )

Ví dụ: Lập dự toán trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tại thời điểm tháng 11 năm 2022

Bước 1: Chọn dữ liệu đầu vào để tra cứu áp dụng toàn bộ Định mức 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bước 2: Đo bóc khối lượng dự toán chi tiết 

 • Lựa chọn mã hiệu công tác phù hợp với điều kiện và biện pháp thi công
 • Bóc khối lượng chi tiết cho các công tác
đo bóc khối lượng dự toán năm 2023
đo bóc khối lượng dự toán năm 2023

Bước 3: TÍnh giá vật liệu + Cước vận chuyển đến chân công trình

 • Áp giá vật liệu theo Sở xây dựng Lạng Sơn tại Tháng 2/2024
 • Tính cước vận chuyển ( cước ô tô + cước thủ công ) từ địa điểm mua về đến chân công trình
tính cước vận chuyển vật liệu năm 2023
tính cước vận chuyển vật liệu năm 2023

Bước 4: Tính giá nhân công theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng 

Nhân công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có quyết định 1783/SXD-QLCL ngày 12/10/2021 của Sở xây dựng. Đơn giá được chia thành 2 vùng

Vùng 3: Thành phố Lạng Sơn

Vùng 4: Các huyện còn lại

Bước 5:  Tính giá ca máy theo phụ lục V thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

Xác định chi phí tính giá ca máy gồm có:

 • Chi phí khấu hao
 • Chi phí sửa chữa
 • Chi phí nhân công điều khiển máy
 • Chi phí nhiên liệu năng lượng
 • Chi phí khác

Trong đó chi phí nhân công cũng lấy tại thành phố lạng sơn quyết định 1783/SXD-QLCL của Sở xây dựng

Nhiên liệu : Xăng, Dầu Diesel, Điện theo công bố Petrolimex tháng 2/2024 và Công văn 377/QĐ-BCT ngày 27/4/2023 của EVN

tính giá ca máy thiết bị năm 2023
tính giá ca máy thiết bị năm 2023

Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2024

Bước 6: Xác định giá trị Dự toán – Dự thầu

Chi phí quản lý  chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng gồm

 • Chi phí trực tiếp ( tổng Vật liệu + Nhân công + Ca Máy )
 • Chi phi gián tiếp ( Chi phí chung + chi phí lán trại nhà tạm + chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế)
 • Thu nhập chịu thuế tính trước
 • Thuế Giá trị gia tăng VAT
quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2023
quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2024

Video hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2024

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình viễn thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình công nghiệp năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: