Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024 mới nhất. Hệ thống Nghị định thông tư Định mức lập dự toán xây dựng công trình năm 2024 bao gồm. Bài viết hôm nay chúng tôi chia sẻ làm cơ sở căn cứ lập dự toán mới nhất

Hệ thống Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024 mới nhất

cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024

cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024

Hệ thống cơ sở định mức xây dựng gồm Định mức kinh tế kỹ thuật và định mức chi phí. Trong đó Định mức kinh tế – kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán

1. Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và được sử dụng để xác định hoặc điều chỉnh định mức dự toán.

2. Định mức dự toán

a) Định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình;

b) Định mức dự toán được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Định mức chi phí gồm: định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị. Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng như chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số nội dung chi phí khác.

Video chi tiết xem tại đây

Cơ sở Định mức thông tư lập dự toán xây dựng năm 2024

1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng công trình

3. Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

4. Phụ lục V Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị

5. THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6, Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP về phân loại công trình xây dựng

7, Nghị định 15/2021/NĐ-CP của CHính phủ. Điều 3 khoản 3 xác định CÔng trình theo tuyến

Các bước Khóa học dự toán công trình năm 2024

Buổi 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng

Buổi 2+3. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )

Buổi 4. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 5: Xác định giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 6: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 7: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu theo thông tư 11/2021/TT-BXD

Buổi 8: Xác định Tổng mức đầu tư theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 9: Thẩm tra + Thanh quyết toán công trình

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tags: