Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%? Căn cứ theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

1. Giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Lưu ý khi áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Video phân tích chi tiết giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

1. Hợp đồng ký trước ngày 1/7/2023 ( áp dụng Thuế VAT 10%)

a, Khối lượng nghiệm thu trước ngày 1/7/2023. Xuất hóa đơn Thuế VAT 10%

b, Khối lượng nghiệm thu trong giai đoạn từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Xuất hóa đơn Thuế VAT 8%

2. Hợp đồng ký giai đoạn từ 1/7/2023 ngày 31/12/2023 ( áp dụng Thuế VAT 8%)

a, Khối lượng nghiệm thu trong giai đoạn từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Xuất hóa đơn Thuế VAT 8%

b, Khối lượng nghiệm thu SAU giai đoạn từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Dự kiến Xuất hóa đơn Thuế VAT 10%

áp dụng thuế gtgt năm 2023

áp dụng thuế gtgt năm 2023

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: