áp dụng chỉ định thầu năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023

Trường hợp áp dụng chỉ định thầu mới nhất năm 2023. Giá trị công trình dưới bao nhiêu tiền thì áp dụng trường hợp chỉ định thầu. Quy định áp dụng chỉ định thầu theo thông tư nghị định...

File Excel tính chi phí dự phòng trượt giá

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023

File Excel tính dự phòng trượt giá năm 2023 mới nhất . Cách tính chi phí dự phòng trượt giá năm 2023 được xác định theo tỷ lệ % như thế nào. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ...

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023

Chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập năm 2023 là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, giá trị quyết toán vốn đầu tư...

Quy định mức lương chuyên gia tư vấn

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Quy định mức lương chuyên gia tư vấn

Quy định mức lương chuyên gia tư vấn mới nhất năm 2023. Bảng tính mức lương chuyên gia tư vấn năm 2023 mới nhất. Cách xác định và tính lương chuyên gia tư vấn xây dựng căn cứ theo...

thông tư hướng dẫn lập dự toán năm 2023

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán 2023

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán 2023 mới nhất để lập và quản lý chi phí. Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình căn cứ vào những thông tư, nghị định nào ? Thông tư...

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tu bổ di tích

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Tu bổ di tích.

Ngày 13/10/2022 Bộ Xây dựng đã có công văn 4636/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Khánh Hòa hướng dẫn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Tu bổ...

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình Thông tư 12/2021/TT-BXD

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình (Chinhphu.vn) – Công trình bà Trang Kim Thuý (Kiên Giang) làm dự toán có cốt +27,45 (tính từ cốt 0,00). Bà hỏi, căn cứ Thông tư số...

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí khi hoàn thành. Bao gồm số vốn đầu tư, số chi...

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 viện kinh tế

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 Hướng dẫn giảm thuế 8%

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 Hướng dẫn giảm thuế 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của CHính phủ. Nghị định 15/2022 về giảm thuế GTGT (từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp...

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 Định Mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ ngày 31/12/2021. Hướng dẫn lập dự toán và quản lý bảo dưỡng công trình giao thông mới nhất. Thay thế Định mức 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 Định...

1 2 3