chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

Chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022 được quy định và tính tỷ lệ % như thế nào. Chi phí dự phòng trong công trình gồm có: Dự phòng do yếu tố phát sinh khối lượng Dự...

suất vốn đầu tư năm 2022

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Suất vốn đầu tư năm 2022

Suất vốn đầu tư năm 2022 theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trình tự đầu tư xây dựng Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Suất vốn đầu tư xây dựng...

Phụ lục 03a Quyết toán công trình Nghị định 99/2021/NĐ-CP Chính phủ

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Phụ lục 03a quyết toán công trình

Mẫu file Excel Phụ lục 03a quyết toán công trình theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021. Quy định về quản lý, thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thay thế Phụ...

Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư 12/2021/tt-bxd thay thế Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng. Ban hành ngày 31/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD...

1 2 3