Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

Chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022 được quy định và tính tỷ lệ % như thế nào. Chi phí dự phòng trong công trình gồm có:

  1. Dự phòng do yếu tố phát sinh khối lượng
  2. Dự phòng do yếu tố trượt giá

Bảng tính chi phí dự phòng trượt giá file Excel năm 2022

Bảng file Excel hướng dẫn tính chi phí dự phòng mới nhất năm 2022 các bạn tham khảo TẠI ĐÂY

chi phí dự phòng trượt giá

chi phí dự phòng trượt giá mới nhất

Hướng dẫn cách tính chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022

“ Chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng được xác định phù hợp với tính chất công việc; Thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng của gói thầu gồm:

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng. Trường hợp đối với những gói thầu khối lượng các công việc được xác định cụ thể, chính xác thì chủ đầu tư quyết định tỷ lệ dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và không vượt quá 5%.

b) Chi phí DP cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian thực hiện của gói thầu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với tính chất, loại công việc của gói thầu xây dựng, có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

c) Tùy từng gói thầu xây dựng, mức chi phí dự phòng trong giá gói thầu không được vượt mức chi phí dự phòng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đã được phê duyệt.

d) Phương pháp xác định chi phí dự phòng cho gói thầu xây dựng được thực hiện; Tương tự như đối với chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.”

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022 bằng bao nhiêu phần trăm

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng. Trường hợp đối với những gói thầu khối lượng các công việc được xác định cụ thể, chính xác thì chủ đầu tư quyết định tỷ lệ dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và không vượt quá 5%.

Mẫu file Excel Phụ lục 03a quyết toán công trình theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tags: