Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư 12/2021/tt-bxd thay thế Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng. Ban hành ngày 31/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng thay thế

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Như các bạn thấy Thông tư 12/2021/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành mới gộp định mức 10/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD ban hành vào chung trong thông tư mới này

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 10/2019/tt-bxd

Điểm mới Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Điểm mới tập định mức thông tư 12/2021/tt-bxd là định mức quản lý dự án đã tăng lên so với thông tư 16/2019/tt-bxd

Cụ thể đi vào chi phi quản dự án của công trình dân dụng <= 10 tỷ đồng:

  • Thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng tăng lên là 3,446 %
  • Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng là 3,282%

Tương tự chúng ta cũng đều được tăng tỷ lệ % cho các công trình còn lại

1, Công trình công nghiệp

2, công trình giao thông

3, Công trình hạ tầng kỹ thuật

4, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải file excel định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Mẫu dự toán Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hàng ngày 31/8/2021 Xem Tại đây

Mẫu dự toán khảo sát thông tư 11/2021/tt-bxd

Xem thêm so sánh chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd và Thông tư 16/2019/tt-bxd

Tags: