Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023 Quyết định 2966/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 7 năm 2023 UBND  ban hành bộ Đơn giá xây dựng Hồ Chí Minh năm 2023 Quyết định 2966/QĐ-UBND.Đơn giá nhân công và Bảng tính giá ca máy TP Hồ Chí Minh năm 2022 ban hành...

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Hợp đồng thi công ký trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%? Căn cứ theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 1....

công văn 333 đính chính nghị định 35/2023/nđ-cp

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ

Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ theo Công văn 333/CP-CN ngày 13 tháng 7 năm 2023. Về lĩnh vực xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở, đô thị Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ...

đơn giá viễn thông quảng ninh năm 2017

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017. Làm cơ sở lập và quản lý dự án xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn...

Quyết định 68/qđ-sxd đơn giá nhân công Hưng Yên 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên ban hành Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 theo Quyết định 68/QĐ-SXD. Kèm theo Bảng tính giá ca máy thiết bị thi công Quyết định...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính phủ

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ 

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính...

Quyết định số 1117/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2023 theo Quyết định số 1117/QĐ-SXD. Bảng giá ca máy thiết bị thi công ban hành Quyết định 1135/QĐ-SXD ngày 20/6/2023...

định mức đặc thù bạc liêu quyết định 561

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân ban hàn Định mức xây dựng đặc thù tỉnh Bạc Liêu Quyết định 561/QĐ-UBND. Ban hành áp dụng tạm thời định mức dự toán xây dựng đặc thù và...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 Công bố 3654/UBND-KT

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 UBND ban hành Đơn giá nhân công Bình Định năm 2023 theo Công bố 3654/UBND-KT. Bảng giá ca máy theo Công bố 3655/UBND-KT ngày 7/6/2023. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công...

quyết định 875/qđ-ubnd đơn giá tỉnh Bình Phước

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh ban hành bộ Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 875/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 ban hành theo Quyết định...

1 2 3 4 5 61