Quyết định số 104/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021 ban hành theo Quyết định số 104/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 30/07/2021

Đơn giá nhân công Trà Vinh năm 2021

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh quý 2 năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh quý 2 năm 2021 ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 27/7/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực...

1m3 bê tông mác 250 cần bao nhiêu xi măng

Tin Tức xây dựng

1m3 bê tông mác 250 cần bao nhiêu xi măng

1m3 bê tông mác 250 cần bao nhiêu xi măng theo định mức quy định nhà nước. Theo đó chúng ta cần bao nhiêu Xi măng, cát, đá để trộn được 1 khối bê tông m250 1m3 bê tông...

công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng

Tin Tức xây dựng

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng mới nhất năm 2021. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn...

Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước

Tin Tức xây dựng

Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước

Bài viết này tôi cùng các bạn Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước là gì là thắc mắc...

Trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở

Tin Tức xây dựng

Trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở

Bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu trường hợp phải thẩm định lại thiết kế cơ sở. Được Quy định theo Nghị định thông tư nào của Chính phủ ? Phải thẩm định lại thiết kế cơ...

Lập dự toán công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Tin Tức xây dựng

Lập dự toán công ích đô thị tỉnh Kiên Giang

Bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị mới nhất tỉnh Kiên Giang. Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Kiên Giang ...

Đơn giá thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Tin Tức xây dựng

Định mức thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Ngày 06/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2962/BNN-XD về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập định mức xây dựng thủy lợi...

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Tin Tức xây dựng

ĐIỂM MỚI LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

Điểm mới Luật xây dựng số 62/2020/QH14 so sánh Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội. Những thay thế sửa đổi bổ sung các anh chị cần lưu ý trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Tổng hợp nghị định thông tư về xây dựng năm 2021

Tin Tức xây dựng

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2021

Hệ thống văn bản pháp luật tổng hợp nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2021 thời điểm tháng 07/2021 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hệ thống 68 văn bản...

1 2 3 4 5 39