lập dự toán xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2020 ban hành theo Công văn số 140/SXD-KTVL ngày 4/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

hướng dẫn lập dự toán thành phố Hải Phòng năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán xác định đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành theo Công văn số 1449/SXD-KTVL ngày 9/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây...

lập dự toán công trình tỉnh Điện Biên năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Điện Biên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 8/04/2020; Hướng dẫn xác định...

lập dự toán xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 8/04/2020; Hướng dẫn xác định...

lập dự toán xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 ban hành theo Quyết định số 706/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 6/04/2020; Hướng dẫn xác định...

lập dự toán tỉnh đắk lắk năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2020 ban hành theo Công văn số 624/SXD-KT&VLXD ngày 27/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

lập dự toán xây dựng tỉnh khánh hòa năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm 2020 ban hành theo Quyết định số 698/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31/03/2020; Hướng dẫn xác định...

lập dự toán tỉnh Quảng Trị năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2020 ban hành theo Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

lập dự toán tỉnh Đắk nông năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 ban hành theo Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắc Nông từ ngày 11/03/2020; Hướng dẫn xác định...

lập dự toán đà nẵng năm 2020

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán TP Đà Nẵng năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán TP Đà Nẵng năm 2020 ban hành theo Công văn số 1543/UBND-SXD ngày 13/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị...

1 2 3 4 5 12