đơn giá xây dựng lào cai năm 2021 quyết định 305

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán Lào Cai mới nhất Đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021. Ban hành theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020;...

chương trình khuyến mại dự toán eta

Tin Tức

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2021

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2021 mừng xuân Tân Sửu. Nhân dịp khai xuân năm mới 2021 công ty cổ phần tin học Eta ưu đãi giảm giá 50 % khi mua phần mềm dự toán...

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tin Tức

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 9/02/2021 thay thế nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 Quy định Xử lý...

SO SÁNH nghị định 10 và nghị định 68

Tin Tức

So sánh nghị định 10 và nghị định 68

So sánh nghị định 10 và nghị định 68 các thay đổi khác biệt giữa nghị định mới và cũ. Theo đó ngày 9/02/2021Chính phủ ban hành nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tin Tức

Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị định...

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta

Dự Toán EtaTin Tức

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta năm 2021 so với các phần mềm dự toán khác trên hiện trường hiện nay. So sánh tính năng tiện ích và các gói phiên bản, giá cả của...

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 875/QĐ-SXD ngày 23/12/2020; Thay thế Quyết định 654/QĐ-SXD ngày 7/10/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây...

Quyết định 07/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2021 xem tại đây

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 ban hành theo Quyết định 07/QĐ-SXD ngày 14/01/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quyết định 366/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

1 2 3 4 5 29