quyết định 5073/qđ-sxd đơn giá nhân công Quảng Ninh 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Hà Nội năm 2023

Đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội năm 2023 được ban hành ngày 16/1/2023. Căn cứ Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết...

định mức đường dây tải điện năm 2023

Tin Tức xây dựng

Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023

Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2022. Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt...

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023. Làm cơ sở Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 3201/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng Đà Nẵng năm 2023 ban hành Quyết định 3201/QĐ-SXD ngày 13/12/2022; Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 3200/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD...

quyết định 01/qđ-sxd đơn giá nhân công quảng bình năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2023 ban hành Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 3/1/2023; Thay thế cho Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 13/1/2022; Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 02/QĐ-SXD....

Quyết định 514/QĐ-SXD đơn giá nhân công Đồng Tháp năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2023 ban hành theo Quyết định 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022; Thay thế Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 29/12/2021. Hướng dẫn cho thông tư 13/2021/tt-bxd làm cơ sở lập dự toán...

quyết định 5720/QĐ-SXD đơn giá nhân công Bình Dương năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Quyết định 5720/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thay thế Quyết định 148/QĐ-SXD ngày 14/1/2022

tải dự toán eta phiên bản 3.1.3.40

Tin Tức xây dựng

Tải dự toán Eta phiên bản 3.1.3.40

Hướng dẫn tải phần mềm dự toán Eta phiên bản 3.1.3.40 mới nhất năm 2023. Cập nhật Nghị định định mức mới nhất của Bộ xây dựng theo Thông tư 11, 12, 13 năm 2021. Những tính năng tiện...

đơn giá khảo sát tỉnh Bến Tre Quyết định 2906/QĐ-UBND

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Bến Tre Quyết định 2906/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng Bến Tre năm 2023 Quyết định 2906/QĐ-UBND. Làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu...

1 2 3 4 5 57