Quyết định 128/qđ-ubnd đơn giá xây dựng tỉnh tuyên quang

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang năm 2022 theo Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022. Nhân công theo Quyết định 23/QĐ-SXD, Bảng giá ca máy theo Quyết định 26/QĐ-SXD Đơn giá xây dựng tỉnh...

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Phước

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Phước mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Phước năm 2022 mới nhất. Áp dụng Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 . Làm cơ sở xác định và quản lý...

Quyết định 23/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 23/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 23/QĐ-SXD ngày 26/1/2022. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết định 26/QĐ-SXD ngày 28/1/2022. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Đơn giá...

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 Định Mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Tin Tức xây dựng

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ ngày 31/12/2021. Hướng dẫn lập dự toán và quản lý bảo dưỡng công trình giao thông mới nhất. Thay thế Định mức 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 Định...

công bố 973/UBND-KT đơn giá nhân công bình định năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 ban hành theo Công bố 973/UBND-KT ngày 28/2/2022. Bảng giá ca máy theo Công bố 975/UBND-KT ngày 28/2/2022. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd. Làm...

lập dự toán tỉnh Kiên Giang năm 2022

Tin Tức xây dựng

Lập dự toán tỉnh Kiên Giang năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Kiên Giang năm 2022 mới nhất. Áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2022 Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 . Làm cơ sở xác định và quản...

lập dự toán hà nội năm 2022

Tin Tức xây dựng

Lập dự toán Hà Nội năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán Tp Hà Nội mới nhất năm 2022. Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022 . Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021....

Công văn 313/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban hành theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định 1266/qđ-sxd bảng giá ca máy hà nội năm 2022

Tin Tức xây dựng

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022 . Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021. theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD. Theo tập định mức thông tư...

Lập dự toán tỉnh Quảng Bình năm 2022

Tin Tức xây dựng

Lập dự toán tỉnh Quảng Bình năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh quảng bình năm 2022 mới nhất. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2022 ban hành Quyết định 75/QĐ-SXD ngày 13/1/2022; Bảng giá ca máy theo Quyết định số 76/QĐ-SXD...

1 2 3 4 5 51