Đơn giá dịch vụ công ích Lạng Sơn 2021

Tin Tức

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định ngày 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đơn...

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Tin Tức

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 3/3/2021 Gồm 111 Điều, thay thế Nghị định số 59/2015; Nghị định số 42/2017;...

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Tin Tức

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP của Chính...

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Tin Tức

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3204/QĐ-UBND. Ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về đơn giá, dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa...

Tin Tức

Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Ngày 25/02/2021 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần tin học Eta (đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá) đã tổ chức Hội nghị công bố bộ đơn...

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021

Tin Tức

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hệ thống 66 văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành cập nhật tại...

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Tin Tức

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban hành ngày 9/2/2021 thay thế cho nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/8/2019 Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị...

đơn giá xây dựng lào cai năm 2021 quyết định 305

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán Lào Cai mới nhất Đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021. Ban hành theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020;...

chương trình khuyến mại dự toán eta

Tin Tức

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2021

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2021 mừng xuân Tân Sửu. Nhân dịp khai xuân năm mới 2021 công ty cổ phần tin học Eta ưu đãi giảm giá 50 % khi mua phần mềm dự toán...

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tin Tức

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 9/02/2021 thay thế nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 Quy định Xử lý...

1 2 3 4 5 6 30