lập dự toán tỉnh lâm đồng năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 ban hành theo Công văn số 578/SXD-QLXD ngày 31/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

lập dự toán xây dựng tỉnh lào cai năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2020 ban hành theo Quyết định số 780/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 27/03/2020; Hướng dẫn xác định...

hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế cho Thông tư 01/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng năm 2017. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo...

Tin Tức

Tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường trên cơ sở xác định vận chuyển theo định mức dự toán công...

lập dự toán tỉnh hải dương năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công Hải Dương năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2020 ban hành theo Công văn số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

lập dự toán tỉnh Nghệ an năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2020 ban hành theo Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

lập dự toán tỉnh hòa bình năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 ban hành theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

lập dự toán tỉnh Bắc Giang năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 ban hành theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết toán phụ lục 08b

Tin Tức

Phụ lục 08b quyết toán công trình

Hướng dẫn quyết toán công trình theo phụ lục 08b xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Ban hành có hiệu lực ngày 20/01/2020 của Chính phủ

lập dự toán tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công Thanh Hóa năm 2020 theo công văn 2009/UBND-CN

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

1 2 3 4 5 6 12