Đơn giá trạm biến áp đường dây tải điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

Đơn giá trạm biến áp đường dây tải điện tỉnh Hậu Giang năm 2024 theo Quyết định 2252/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023. Kèm theo Đơn giá thí nghiệm Điện tỉnh Hậu Giang năm 2024. Hướng dẫn lập dự toán chuyên ngành Điện tỉnh Hậu Giang

Đơn giá trạm biến áp đường dây tải điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

Căn cứ ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2024 gồm

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5. Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 22 tháng 12 năm 2022. ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2024

Tỉnh Hâu Giang ban hành theo Quyết định 116/QĐ-SXD ngày 31/7/2023 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thành phố Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Quyết định 2252/QĐ-UBND Đơn giá trạm biến áp đường dây tải điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

Quyết định ban hành đơn giá chuyên ngành Điện tỉnh Hậu Giang năm 2024 theo Quyết định 2252/QĐ-UBND. Thay thế Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Hậu Giang ban hành đơn giá chuyên ngành Điện

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí ngày 28/12/2023

quyết định 2252/qđ-ubnd đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

quyết định 2252/qđ-ubnd đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán chuyên ngành Điện tỉnh Hậu Giang năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công thương

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 116/QĐ-SXD tỉnh Hậu Giang

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2024 tại: 
 Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

 

Tags: