SO SÁNH nghị định 10 và nghị định 68

Tin Tức

So sánh nghị định 10 và nghị định 68

So sánh nghị định 10 và nghị định 68 các thay đổi khác biệt giữa nghị định mới và cũ. Theo đó ngày 9/02/2021Chính phủ ban hành nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tin Tức

Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị định...

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta

Dự Toán EtaTin Tức

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta

Điểm mới nổi bật của phần mềm dự toán Eta năm 2021 so với các phần mềm dự toán khác trên hiện trường hiện nay. So sánh tính năng tiện ích và các gói phiên bản, giá cả của...

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 875/QĐ-SXD ngày 23/12/2020; Thay thế Quyết định 654/QĐ-SXD ngày 7/10/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây...

Quyết định 07/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2021 xem tại đây

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 ban hành theo Quyết định 07/QĐ-SXD ngày 14/01/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư...

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quyết định 366/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Đơn giá khảo sát tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Tin Tức

Đơn giá khảo sát tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

Đơn giá khảo sát tỉnh Lạng Sơn năm 2021 Quyết định 353/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá khảo sát tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng...

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 08/QĐ-UBND

Tin Tức

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 08/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo...

1 3 4 5 6 7 30