Quyết định 52/sxd-qlxd đơn giá nhân công Kon Tum năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2023 Quyết định 52/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2023 ban hành theo Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023; Thay thế cho Công bố 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định 3265/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2023. Hướng dẫn lập dự toán đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2023...

Quyết định 380/QĐ-UBND đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 Quyết định 380/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 Quyết định 380/QĐ-UBND. Bảng tính giá ca máy thiết bị Hà Nội năm 2023 theo Quyết định...

Tin Tức xây dựng

Quyết định 934/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2023

Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2023 Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. theo hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD. Kèm theo bảng tính giá ca máy theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. Làm cơ sở lập dự...

Đơn giá khảo sát tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND. Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Đơn giá...

đơn giá khảo sát tỉnh gia lai năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND. Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Gia Lai theo Công văn...

tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023

Tin Tức xây dựng

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy...

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình Quyết định 29/2023/QĐ-SXD

Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2023; Kèm theo Bảng giá ca máy theo Quyết định 30/QĐ-SXD ngày 13/01/2023....

Quyết định 48/qđ-ubnd đơn giá khảo sát tỉnh Bến Tre năm 2023

Tin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2023 ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2022. Bảng giá ca...

1 2 3 4 57