Tin Tức

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/8/2019, chính phủ đã ban hành nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các bạn có thể tham khảo để xác định các chi phí được thay đổi và sửa đổi mới. Phần...

tạo công tác tạm tính trên dự toán eta

Tin Tức

Hướng dẫn lập đơn giá tạm tính trên dự toán Eta

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn các bạn lập đơn giá tạm tính trên dự toán Eta. Trong quá trình lập dự toán dự thầu để xác định tổng kinh phí sẽ có những công việc không có...

Tin Tức

Phần mềm thẩm tra dự toán Eta

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng phần mềm thẩm tra dự toán Eta. Thẩm tra đơn giá, định mức các công tác trong lập dự toán xây dựng công trình

Tin Tức

Tải phần mềm dự toán Eta mới nhất

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tải phần mềm dự toán Eta mới nhất. Cập nhật phiên bản và các tiện ích tính năng mới tối ưu cho người lập dự toán công trình Tải phần...

thẩm tra dự toán công trình

Tin Tức

Thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Thẩm tra dự toán xây dựng là gì và các vấn đề xoay quanh thẩm định công trình. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và xác định định các chi phí cụ thể

Phâncấp công trình xây dựng

Tin Tức

Phân loại công trình xây dựng trong phần mềm dự toán Eta

Bài viết hôm nay tôi chia sẻ các bạn phân loại công trình xây dựng trong phần mềm dự toán Eta. Trong quá trình thi công thì mỗi loại công trình khác nhau sẽ cho hệ số chi phí...

cước vận chuyển 588

Tin Tức

Hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD

Bài viết hôm nay hướng dẫn tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD trên Dự toán Eta. Ngày 29/5/2014 Bộ Xây dựng công bố định mức công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu...

ghi chú trên dự toán eta

Tin Tức

Hướng dẫn tạo ghi chú trên dự toán Eta

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tạo ghi chú trên phần mềm dự toán Eta mới nhất. Thiết lập ghi chú để bạn có thể làm tiếp phần công việc hôm trước hoặc những nội dung...

điều chỉnh chi phí lán trại nhà tạm

Tin Tức

Điều chỉnh chi phí hạng mục chung trên Dự toán Eta

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn các bạn điều chỉnh chi phí hạng mục chung trên Dự toán Eta. Trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình bạn cần phải xác định và tính giá trị...

1 2 3 4 5