Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD

Tin Tức

Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị thi công...

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/NĐ-CP Chính phủ

Tin Tức

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP Chính phủ

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tình hình thực hiện của Nghị định 68/2019/NĐ-CP xin ý kiến quay về Nghị định 32/2015/NĐ-CP theo Công văn 3331/VPCP-CN ngày...

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2020

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị...

Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh mới nhất năm 2020

Tin Tức

Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết...

lập dự toán tỉnh Phú Yên năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành theo Thông báo số 17/TB-SXD ngày 14/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Đơn giá nhân công Hà Nội văn bản số 1408/UBND-KT

Tin Tức

Đơn giá nhân công Hà Nội văn bản số 1408/UBND-KT

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND thành phố Hà Nội. Công bố bảng giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội thay thế...

File dự toán Etax không mở được

Tin Tức

File dự toán Etax không mở được

File dự toán Etax là định dạng mới của phiên bản phần mềm dự toán Eta. Khi người dùng nâng cấp dự toán Eta lên phiên bản 3.1.2.0 trở lên thì định dạng sẽ đuổi thành đuôi Etax. Bài...

đơn giá nhân công trà vinh năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 ban hành theo Công văn số 191/SXD-QLXD ngày 25/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

lập dự toán xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 ban hành theo Công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông...

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD

Tin Tức

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD nên áp dụng mã AM hay mã AB khi tính giá cước. Vận chuyển trong cự ly <= 60km định mức ô tô tự đổ chuyển đất đi Cách tính vận...

1 2 3 4 12