ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Quyết định 242/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 ban hành theo Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 5/10/2023; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định số...

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024

Dự toán xây dựngTin Tức xây dựng

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024

Hướng dẫn tính giá nhân công xây dựng năm 2024 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Cách xác định các bậc thợ và nhóm thợ xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp,...

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

Quản lý dự ánTin Tức xây dựng

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng năm 2024. Hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2024. Căn cứ thông tư nghị định định mức lập dự toán mới nhất năm 2024 Căn...

Lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Tin Tức xây dựng

Lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2024 mới nhất. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí chuyên ngành dịch vụ công ích độ thị gồm cây xanh, rác thải, môi trường,...

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ; Đơn giá nhân công xây...

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 quyết định 1905/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD ngày 28/6/2023. Đơn giá nhân công xây dựng...

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ; Đơn giá nhân công xây...

đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2023 ban hành theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10 tháng 8 năm 2023. Làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2023

Ngày 31/7/2023 công bố đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD. Thay thế  Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 84/QĐ-SXD ngày 15/9/2022. Kèm...

quyết định 151/qđ-sxd đơn giá nhân công hà tĩnh 2023

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG 63 Tỉnh TPTin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 ban hành theo Quyết định 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023; Làm cơ sở căn cứ lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mới nhất...

1 2 3 4 61