So sánh Nghị định 15/2021 và Nghị định 59/2015

Tin Tức

So sánh Nghị định 15/2021 và Nghị định 59/2015

So sánh Nghị định 15/2021 và Nghị định 59/2015 của Chính phủ về  . ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 3/3/2021 So sánh Nghị định 15/2021 và Nghị định 59/2015 Trình đầu tư xây dựng Bảng...

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 Quyết định 63/QĐ-SXD

Tin Tức

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021; Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 . Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tin Tức

Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định ngày 3207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đơn...

Đơn giá dịch vụ công ích Lạng Sơn 2021

Tin Tức

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021

Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định ngày 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đơn...

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Tin Tức

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 3/3/2021 Gồm 111 Điều, thay thế Nghị định số 59/2015; Nghị định số 42/2017;...

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Tin Tức

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP của Chính...

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Tin Tức

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang 2021

Đơn giá đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 3204/QĐ-UBND. Ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về đơn giá, dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa...

Tin Tức

Công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021

Ngày 25/02/2021 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần tin học Eta (đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá) đã tổ chức Hội nghị công bố bộ đơn...

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021

Tin Tức

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021

Hệ thống văn bản pháp luật xây dựng thời điểm tháng 02/2021 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hệ thống 66 văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hiện hành cập nhật tại...

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Tin Tức

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban hành ngày 9/2/2021 thay thế cho nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/8/2019 Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị...

1 2 3 4 29