Quyết định 981/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 981/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 23/5/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thông...

Quyết định 994/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Quảng Trị Quyết định 996/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Quảng Trị Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 12/4/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2021 ban hành theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông...

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình

Tin Tức xây dựng

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình Thông tư 12/2021/TT-BXD

Cách áp dụng định mức dự toán theo chiều cao công trình (Chinhphu.vn) – Công trình bà Trang Kim Thuý (Kiên Giang) làm dự toán có cốt +27,45 (tính từ cốt 0,00). Bà hỏi, căn cứ Thông tư số...

Công bố giá vlxd Hải phòng năm 2022

Tin Tức xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2022 áp dụng từ ngày 01/01/2022. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa...

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Tin Tức xây dựng

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí khi hoàn thành. Bao gồm số vốn đầu tư, số chi...

đơn giá nhân công tỉnh long an năm 2022

Tin Tức xây dựng

Quyết định 170/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 ban hành theo Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022; Thay thế Quyết định 617/QĐ-SXD ngày 15/10/2021. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây...

Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2022 quyết định 117/qđ-sxd

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hải Phòng năm 2022 ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng từ ngày 24/3/2022. Hướng dẫn Thông...

Quyết định 395/qđ-ubnd đơn giá xây dựng phú yên năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Lập...

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 viện kinh tế

Tin Tức xây dựng

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 Hướng dẫn giảm thuế 8%

Văn bản 498/VKT-GXD ngày 4/3/2022 Hướng dẫn giảm thuế 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của CHính phủ. Nghị định 15/2022 về giảm thuế GTGT (từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp...

Quyết định 31/QĐ-SXD đơn giá nhân công Hòa Bình năm 2022

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình Quyết định 31/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 21/03/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Lập dự toán theo Thông...

1 2 3 4 51