Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Tin Tức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của...

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 Quyết định 2640/QĐ-SXD

Tin Tức xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 ban hành theo Quyết định 2640/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 2/08/2021

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD

Tin Tức xây dựng

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng. Hướng dẫn một số điều và thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quản lý thi công xây dựng Căn cứ xây dựng...

thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán

Tin Tức xây dựng

Thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán

Thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC được quy định là bao nhiêu ngày. Đối với các dự án quan trọng quốc giá, dự án nhóm a, nhóm b, nhóm c...

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2021

Tin Tức xây dựng

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là chi phí tối đa được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt...

Quyết định 1821 đơn giá xây dựng cần thơ năm 2021

Tin Tức xây dựng

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/08/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh....

Bảng tính Lương chuyên gia tư vấn 2021

Tin Tức xây dựng

Bảng tính Lương chuyên gia tư vấn 2021

Hướng dẫn xác định bảng tính lương chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà...

Thông tư 08/2021/TT-BXD

Tin Tức xây dựng

Thông tư 08/2021/TT-BXD

Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành về việc; hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc Thông tư 08/2021/TT-BXD xác định chi...

Cách xác định chi phí tư vấn dự án đầu tư công

Tin Tức xây dựng

Cách xác định chi phí tư vấn dự án đầu tư công

Cách xác định chi phí tư vấn dự án đầu tư công quy định theo văn bản nào? chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định...

Khuôn viên vỉa hè là loại công trình

Tin Tức xây dựng

Khuôn viên vỉa hè là loại công trình gì

Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu Khuôn viên vỉa hè là loại công trình gì ? Được quy định theo nghị định thông tư văn bản nào của Chính phủ Khuôn viên vỉa hè là...

1 2 3 4 39