Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2021 ban hành theo Công bố 2833/SXD-QLXD ngày 12/10/2021. Thay thế Quyết định 634/QĐ-SXD ngày 31/12/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Cà Mau ban hành theo Công bố 2833/SXD-QLXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Cà Mau năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công bố 2833/SXD-QLXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2021

Tỉnh Cà Mau theo Công bố 2833/SXD-QLXD ngày 15/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Cà Mau

Vùng III: Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời

Vùng IV gồm: Các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Cà Mau năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Cà Mau năm 2021 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Cà Mau bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố 2833/SXD-QLXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Công bố 2833/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cà Mau 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Cà Mau . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Cà Mau liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

 

Tags: