Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020

Đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 mới nhất

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành đơn giá nhân công năm 2020 theo hướng dẫn của Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

2, Tỉnh Tuyên Quang theo Văn bản số 193/SXD-CCGĐ ngày 21/02/2020

3, Tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

4, Tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 28/02/2020

5, Tỉnh Phú Thọ năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND 24/07/2020

6, Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020

7, Tỉnh Bình Định theo Công bố số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020

8, Tỉnh Lai Châu theo Công bố số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020

9, Tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo Công văn số 2340/UBND-CNXD ngày 25/05/2020

10, Tỉnh Vĩnh Phúc theo Công bố số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020

11, Tỉnh Thái Nguyên theo Văn bản số 390/SXD-KTVLXD ngày 28/02/2020

12, Tỉnh Hải Dương theo Công văn số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/02/2020

13, Tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 362/QĐ-UBND ngày 13/02/2020

14, Tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 722/SXD-KTXD ngày 14/02/2020

15, Tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1970/QĐ-UBNDD ngày 10/08/2020

16, Tỉnh Phú Yên theo Thông báo số 17/TB-SXD ngày 14/02/2020

17, Tỉnh Bình Dương theo Công bố số 686/UBND-KT ngày 20/02/2020

18, Tỉnh Quảng Nam theo Văn bản số 185/QĐ-UBND ngày 14/02/2020

19, Tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18/02/2020

20, Tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 17/02/2020

21, Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 03/03/2020

22, Tỉnh Ninh Bình theo Văn bản 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/3/2020

23, Tỉnh Bắc Giang theo Công văn số 511/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020

24, Tỉnh Hòa Bình theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020

25, Tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 31/03/2020

26, Tỉnh Lâm Đồng theo Công văn số 578/SXD-QLXD ngày 31/03/2020

27, Thành phố Đà Nẵng năm 2020 ban hành theo Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 27/08/2020

28, Tỉnh Đắk Nông theo Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD ngày 11/03/2020

29, Tỉnh Quảng Trị theo Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020

30, Tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020

31, Tỉnh Đắk Lắk theo Công văn số 624/SXD-KT&VLXD ngày 27/02/2020

32, Tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 6/4/2020

33, Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/03/2020

34, Lạng Sơn theo Văn bản số 263/SXD-KTVLXD ngày 6/03/2020

34, Tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 8/4/2020

35, Tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Công văn số 140/SXD-KTVL ngày 4/02/2020

36, Tỉnh An Giang năm 2020  theo Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 21/07/2020

37, Hướng dẫn lập dự toán xác định đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2020; Ban hành theo Công văn số 1449/SXD-KTVL ngày 9/04/2020

38, Tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 ban hành theo Công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020

39, Tỉnh Trà Vinh năm 2020 ban hành theo Công văn số 191/SXD-QLXD ngày 25/02/2020

40, Ban hành theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND thành phố Hà Nội

41, Tỉnh Kiên Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020

42, Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD

43, Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD

44, Tỉnh Hà Giang ban hành theo Công văn số 1032/UBND-KTTH ngày 8/4/2020

45,Tỉnh Đồng Nai năm 2020 ban hành theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020

46, Tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo Công văn số 2340/UBND-CNXD ngày 25/05/2020

47, Tỉnh Đồng Tháp năm 2020 ban hành theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22/05/2020

48, Tỉnh Sơn La năm 2020 ban hành theo Công bố 687/SXD-KTXD ngày 9/04/2020

49, Tỉnh Nghệ An năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020

50, Tỉnh Bạc Liêu năm 2020 ban hành theo Quyết định 8a/QĐ-SXD ngày 25/02/2020

51, Tỉnh Hậu Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định 86/QĐ-SXD ngày 18/8/2020

52, Tỉnh Ninh Thuận năm 2020 ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-UBND  ngày 7/08/2020

53, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 ban hành theo tờ trình 6321/TTr-SXD-KTXD ngày 10/6/2020

54, Quyết định 515/QĐ-UBND Đơn giá nhân công Bắc Giang năm 2020 ban hành ngày 17/06/2020

55, Tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020

56, Tỉnh Lâm Đồng năm 2020 ban hành theo Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020

57, Tiền Giang năm 2020 ban hành theo Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020

58, Tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 24/07/2020

59, Tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/07/2020

Đơn giá nhân công năm 2020 theo TT 15/2019/TT-BXD

Trên đây là tạm thời đơn giá nhân công năm 2020 của các tỉnh thành phố đang ban hành hướng dẫn thông tư 15/2019/TT-BXD của BXD

Trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cũng sẽ đều ban hành để hướng dẫn chi tiết. Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật trong quá trình lập dự toán xây dựng cho phù hợp

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình năm 2020

1. Tập định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Áp dụng đơn giá nhân công theo Văn bản  hướng dẫn cho Thông tư 15/2019/TT-BXD

3. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo hướng dẫn cho Thông tư 11/2019/TT-BXD

Tải về và trải nghiệm với Phần mềm dự toán Eta 2020

Video hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

 

tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

 

 

Tags: