Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021

Đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh năm 2021 ban hành theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Lập dự toán theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Đơn giá nhân công xây dựng tp Hồ Chí Minh năm 2021

Đơn giá nhân công Tp HCM được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Địa bàn khu vực xây dựng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Khu vực 1 gồm : các Quận, Huyện Củ Chi, Hooc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè
  • Khu vực 2 gồm : huyện Cần Giờ

Bảng giá ca máy thiết bị thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thành phố

Căn cứ xác định giá ca máy Tp Hồ Chí Minh gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/10/2021 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo hướng dẫn theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 113/2021/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Hướng dẫn lập dự toán tp Hồ Chí Minh năm 2021

Để lập dự toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần xác định giá nhân công và bảng giá ca máy

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 ;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Hồ Chí Minh liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Video hướng dẫn lập dự toán thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 Xem Tại đây

Tags: