Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 ban hành theo Văn bản số 2779/HD-SXD ngày 15/10/2021. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành theo Văn bản số 2779/HD-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình  2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 2779/HD-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình theo Văn bản số 2779/HD-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực II: Thành phố Ninh Bình

Khu vực III: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực IV: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

Nội dung Văn bản số 2779/HD-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình  2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Ninh Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Bình theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 

Tags: