Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2021 ban hành theo Công văn số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành theo Công văn số 2028/SXD-QLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2021

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 2028/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai

Đơn giá nhân công Gia Lai được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 2028/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Pleiku

Khu vực IV: các huyện, thị xã

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Gia Lai năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2021 theo công văn số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ xác định giá ca máy Gia Lai gồm

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng

Công văn 2028/SXD-QLXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Công văn số 2028/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai  năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 ban hành theo Quyết định 689/QĐ-UBND Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Gia Lai mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Gia Lai liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: