Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 ban hành theo Quyết định số 391/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành theo Quyết định số 391/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 391/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Đơn giá nhân công Bắc Ninh được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Nội dung Quyết định 391/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Xem TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh bắc Ninh theo Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021

 

Tags: