Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 theo Quyết định số 820/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội. Công bố bảng giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội thay thế cho Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/1/2019

Bảng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội năm 2020

Bảng giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2020 theo Quyết định 820/QĐ-UBND ban hành như sau:

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội năm 2020

Theo đó Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hà Nội sẽ chia làm 3 khu vực

  • Khu vực 1: Địa bàn các quận và huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm
  • Khu vực 2: Địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây
  • Khu vực 3: Địa bàn các huyện còn lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 820/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Mức lương nhân công theo Quyết định số 820/QĐ-UBND tại Hà nội được chia thành 3 loại gồm có:

  1. Mức lương nhân công lao động phổ thông
  2. Mức lương nhân công lao động có tay nghề trung bình và khá
  3. Mức lương nhân công lao động có tay nghề giỏi

Theo đó Bảng Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 nêu trên là đơn giá nhân công bình quân tại thời điểm xác định.Đơn giá nhân công trung bình tương ứng với bậc thợ nhân công bậc 3,5/7

Hệ số cấp bậc thợ áp dụng theo hướng dẫn Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Công thức xác định đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020

                                                            Công thức  Ltb =  [ ( L1 + L2 + L3 )/3 ] /t

Để tính Lương bậc các bậc còn lại L = ( Ltb * Hnc bậc)/ 2,355

Ltb : Mức lương nhân công bình ( nhân công bậc 3,5/7 nhóm 1 )

L1 : Mức lương nhân công phổ thông

L2: lương nhân công lao động có tay nghề trung bình và khá

L3: lương nhân công lao động có tay giỏi

Hnc: Hệ số nhân công theo cấp bậc  ( cụ thể: hệ số = 2,355  cho nhân công bậc 3,5/7 nhóm 1 )

t : là thời gian làm việc trong tháng = 26 ngày

Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn ban hành cách tính lương tương tự Quyết định 189/QĐ-UBND

Theo đó đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hà Nội theo Quyết định số 820/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 20/02/2020. Thay thế cho Quyết định số 189/QĐ-UBND của UBND Hà nội ngày 10/1/2019

Việc chuyển tiếp được thực hiện theo Quy định tại Điều 36 của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

giá nhân công xây dựng hà nội năm 2020

Tags: