Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2021 ban hành theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Trị năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định số 3148/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm tỉnh Quảng Trị chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng.

Vùng III: Thành phố Đông Hà

Vùng IV gồm:

– Thị xã Quảng Trị

– Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Trị năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2021 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị

Căn cứ xác định giá ca máy Quảng Trị gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Quyết định số 3148/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Trị mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Quảng Trị liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: