Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 15/10/2021

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 3882/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Đơn giá nhân công Ninh Thuận được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc

Vùng IV: Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2021 theo Quyết định 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 3882/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Ninh Thuận liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: