Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành theo Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD Đơn giá nhân công Nghệ An năm 2021

Tại thời điểm tỉnh Nghệ An chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng. Thì thực hiện theo Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ngày 4/10/2021 của Sở Xây dựng

Vùng III: Thành phố Vinh ,Thị xã Cửa Lò, Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Vùng IV: bao gồm các huyện, thị xã còn lại ..

Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa

– Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nghệ An năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021 theo Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ngày 4/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Căn cứ xác định giá ca máy Nghệ An gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ngày 4/10/2021

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Văn bản số 3386/SXD-KT&VLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại NGhệ An liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: