Đơn giá nhân công Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 ban hành theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021; Kèm theo bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 158/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ

Khu vự II: Thành phố Bà Rịa

Khu vực III: Các huyện còn lại

Khu vực IV: Huyện Côn Đảo

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 157/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 157/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Bộ Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ngày 14/7/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 ban hành theo Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 28/9/2021 Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bà Rịa Vũng Tàu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

 

Tags: