Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 ban hành theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ngãi năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 Quyết định số 989/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4  khu vực:

Khu vực I: Thành phố Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh

Khu vực II: Thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (trừ 6 xã mới )

Khu vực III: 6 xã mới thuộc huyện Trà Bồng ( trước đây là huyện Tây Trà )

Khu vực IV: Huyện Lý Sơn

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ngãi bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Quảng Ngãi liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tags: