khuyến mại dự toán eta năm 2020

Tin Tức xây dựng

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2020

Chương trình khuyến mại Dự toán Eta năm 2020 mừng xuân Canh Tý. Nhân dịp khai xuân năm mới 2020 công ty cổ phần tin học Eta ưu đãi giảm giá 50 % khi mua phần mềm dự toán...

Tin Tức xây dựng

Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Tin Tức xây dựng

Tổng hợp định mức xây dựng mới nhất năm 2020

Tổng hợp định mức xây dựng mới nhất năm 2020 ban hành theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Tập định mức xây dựng công trình có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020

TT 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tin Tức xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Thông...

lập dự toán tỉnh Trà Vinh

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công năm 2020

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, giá ca máy thiết bị thi công theo Quyết định ban hành tại thời điểm năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Điện Biên

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Điện Biên theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công xây dựng, bảng tính giá ca máy tại thời điểm thi công trên địa bàn năm 2020

lập dự toán tỉnh Sơn La

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sơn La

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sơn La theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp đơn giá nhân công, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh tại thời điểm...

lập dự toán tỉnh Lào Cai

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công theo quyết định 4299/QĐ-UBND, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi...

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, bảng giá ca máy thiết bị theo quyết định hiện hành tại thời điểm thi công Hướng...

1 59 60 61 62 63 66