Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh các bạn cần áp dụng bộ đơn giá gồm:

Ngày 09/7/2018 UBND tỉnh Trà Vinh công bố Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh áp dụng lập dự toán; thẩm tra và thanh quyết toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Đơn giá phần Xây dựng theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND

– Đơn giá phần Lắp đặt theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND

– Đơn giá phần Khảo sát theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND

– Đơn giá phần Sửa chữa theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND

– Đơn giá phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND

Trên đây bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang áp dụng lập dự toán. Các bạn chú ý lựa chọn đầy đủ tránh việc sai sót hoặc thiếu mã công việc trong dự toán

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh công bố theo hướng dẫn thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Theo đó chi phí nhân công tính trong đơn giá:

Căn cứ theo Công văn số 2708/QĐ-CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

– Vùng II : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng

Vùng II áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

– Vùng III: LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng

Vùng III áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

– Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng

Vùng IV áp dụng trên các huyện gồm: Càng Long, Cầu Kẻ, Cầu Ngang, Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Trà Vinh

Chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh

Căn cứ theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Trà Vinh gồm các chi phí: Số ca máy trên năm, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, nhân công điều khiển lái máy, chi phí nhiên liệu năng lượng

  • Định mức hao phí ca máy thiết bị theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng
  • Nhân công thợ điều khiển máy theo Công văn số 2708/QĐ-CNXD tỉnh Trà Vinh
  • Chi phí nhiên liệu năng lượng lấy tại thời điểm thi công

 

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh theo cơ sở định mức mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình xây dựng lập dự toán vui lòng liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Hotline 0965635638

Xem thêm hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sóc Trăng chi tiết Xem TẠI ĐÂY

Video chi tiết hướng dẫn lập dự toán tỉnh Trà Vinh Xem Tại Đây

Tags: