Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, giá ca máy thiết bị thi công theo Quyết định ban hành tại thời điểm năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận mới nhất

Để lập dự toán XDCT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận các bạn cần áp dụng bộ đơn giá gồm:

a, Bộ đơn giá XDCT ban hành ngày 23/01/2018 gồm:

– Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 10/QĐ-UBND

– Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 09/QĐ-UBND

– Đơn giá Phần Khảo sát theo Quyết định số 13/QĐ-UBND

– Đơn giá Phần Sửa chữa theo Quyết định số 14/QĐ-UBND

– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 12/QĐ-UBND

b, Bộ đơn giá công ích đô thị năm 2019

Bộ đơn giá công ích đô thị Ninh Thuận năm 2019 ban hành Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận

Đây là toàn bộ các bộ đơn giá xây dựng công trình đang áp dụng tỉnh Ninh Thuận. Mọi người chú ý lựa chọn đầy đủ để tránh tra cứu thiếu sót công tác trong dự toán

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận áp dụng với mức lương cơ sở là: 2.154.000 đồng/ tháng

  • Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng thi công tại Tp Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, Thuận Bắc
  • Đối với các công trình thi công tại các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam thì được nhân hệ số điều chỉnh K = 0,952

Chi tiết đơn giá mức lương nhân công bậc chẵn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

                               Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận mới nhất

Bảng giá ca máy xây dựng Ninh Thuận

Bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận được xây dựng trên cơ sở

– Căn cứ Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng; Công bố các định mức hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

– Phương pháp xác định đơn giá máy theo hướng dẫn Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

– Chi phí nhân công lái máy được tính theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND

  • Nhân công trong đơn giá áp dụng tại Tp Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, Thuận Bắc
  • Tại các địa bàn còn lại tỉnh Ninh thuận được nhân hệ số điều chỉnh K = 0,952

– Chi phí nhiên liệu trong đơn giá ca máy ( chưa có thuế VAT ) được xác định như sau:

  • Giá Xăng Ron 92             : 16.673 đồng/ lít, Hệ số nhiên liệu phụ động cơ xăng: 1,03
  • Giá Dầu Diezel 0,05S      : 13.518 đồng/ lít, Hệ số nhiên liệu phụ động cơ Diezel : 1,05
  • Giá Điện                           : 1.622,01 đồng/kWh, Hệ số nhiên liệu phụ động cơ Điện: 1,07
  • Giá Dầu Mazut No3 ( 380): 10.791 đồng/ kg

Bảng tính giá ca máy thiết bị thi công xây dựng được xây dựng tại Vùng III; Đối với công trình được xây dựng trên địa bàn vùng IV thì được nhân với hệ số điều chỉnh

  • Vùng III gồm:  Tp Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, Thuận Bắc
  • Vùng IV gồm: các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam được nhân hệ số điều chỉnh K = 0,986

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận theo cơ sở định mức mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình xây dựng lập dự toán vui lòng liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Hotline 0965635638

Xem thêm hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Xem TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Xem Tại Đây

 

Tags: