Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công, bảng giá ca máy thiết bị theo quyết định hiện hành tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long mới nhất

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa ban hành mới chính vì thế trong quá trình lập dự toán các bạn lập trên cơ sở bộ định mức của Bộ Xây dựng gồm có

1. Tổng hợp định mức xây dựng công trình phần Xây dựng

 • Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 16/08/2007
 • Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 ( sửa đổi bổ sung)
 • Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 (sửa đổi bổ sung)
 • Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 ( bổ sung)
 • Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.
 • Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 ( bổ sung )

2. Tổng hợp định mức xây dựng công trình phần Lắp đặt

 • Quyết định số 1777/QĐ-BXD ngày 16/08/2007
 • Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 (sửa đổi bổ sung)
 • Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 ( bổ sung)
 • Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 ( bổ sung )

3. Tổng hợp định mức xây dựng công trình phần Sửa chữa

 • Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa; Thay thế cho quyết định 1129/QĐ-BXD

4. Tổng hợp định mức xây dựng công trình phần Khảo sát

 • Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát; Thay thế cho Quyết định 1779/QĐ-BXD

Là các bộ định mức lập dự toán xây dựng công trình mới nhất Bộ Xây dựng ban hành; Làm cơ sở lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long lập theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Mức lương nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được chia thành 2 vùng:

– Mức lương cơ sở đầu vào tại vùng III là: 2.154.000 đồng/ tháng

– Mức lương cơ sở đầu vào tại vùng IV là: 2.050.000 đồng/ tháng

Các bạn thi công trên địa bàn vùng nào thì áp dụng để xác định tổng kinh phí xây dựng cho phù hợp

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Long

Bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành năm 2020. Dựa trên cơ sở áp dụng Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng; Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Long gồm các chi phí: Số ca máy trên năm, Chi phí khấu hao, Chi phí sửa chữa, Chi phí khác, Đơn giá nhân công lái máy, Chi phí nhiên liệu năng lượng

1. Các chi phí định mức được xây dựng trên cơ sở Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ xây dựng

2. Chi phí nhân công lái máy được xác định theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND

3. Chi phí nhiên liệu năng lượng xăng, diesel, điện, mazutt được xác định tại thời điểm thi công

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long theo cơ sở định mức mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình xây dựng lập dự toán vui lòng liên hệ với chúng tôi

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Hotline 0965635638

Xem thêm hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương Xem TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Tại Đây

Tags: