Đơn giá nhân công Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2020 ban hành theo Công bố 7890/UBND-KT. Theo đó ngày 26/12/2019 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định (điều chỉnh) để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 01/01/2020.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Định năm 2019 theo công bố 7890/UBND-KT sẽ thay thế  Văn bản số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015 của UBND.

Theo đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 khu vực:

1. Khu vực đồng bằng mức lương cơ sở đầu vào là: 2.357.000 đồng/tháng

2. Khu vực thành phố Quy Nhơn mức lương cơ sở đầu vào là: 2.500.000 đồng/tháng

Là 2 mức lương lập dự toán trên khu vực đồng bằng và thành phố Quy Nhơn các bạn lựa chọn. Còn đối với các khu vực khác sẽ được điều chỉnh với hệ số

Hệ số điều chỉnh nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng cho khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được điều chỉnh hệ số như sau:

Đơn giá nhân công bình định năm 2020

Được chia thành 4 khu vực được nhân hệ số điều chỉnh so với khu vực đồng bằng:

– Khu vực 1: Nhân hệ số điều chỉnh 1,027

– Khu vực 2: Nhân hệ số điều chỉnh 1,053

– Khu vực 3: Nhân hệ số điều chỉnh 1,080

– Khu vực 4: Nhân hệ số điều chỉnh 1,107

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định mới nhất. Người lập dự toán cần xác định khu vực thi công để áp mức lương cơ sở phù hợp

Xem thêm đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương Tại Đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Tại Đây

Tags: