Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công theo quyết định 4299/QĐ-UBND, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai các bạn cần sử dụng các bộ đơn giá gồm:

1. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2016 gồm:

– Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

– Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

2. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2017 gồm:

– Đơn giá phần Khảo sát xây dựng công trình

– Đơn giá phần dịch vụ công ích chiếu sáng đô thị

3. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2018 gồm:

– Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

– Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình xây dựng theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Trên đây là toàn bộ các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các bạn lập dự toán chú ý áp dụng đầy đủ các bộ đơn giá tránh thiếu xót công tác

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai 2020 được chia làm 3 vùng cụ thể như sau:

  • Vùng II ( Thành phố Lào Cai ) :                    Lnc = 2.320.000 đồng/ tháng
  • Vùng III ( huyện Sa Pa, Bảo Thắng ) :       Lnc = 2.154.000 đồng/ tháng
  • Vùng IV( các huyện còn lại  ) :                   Lnc = 2.050.000 đồng/ tháng

Áp dụng trên địa bàn Vùng IV gồm: các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai

Mức lương cơ sở đầu vào xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc trên cơ sở Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.  Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai trong quyết định 4299/QĐ-UBND đã bao gồm:

  1. Các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất sản xuất xây dựng ( đã tính yếu tố thị trường )
  2. Các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định. Bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
  3. Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Lào Cai

Bảng giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xác định theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai

– Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng

– Lương nhân công thợ lái máy được xác định theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Tùy theo từng địa điểm thi công thuộc vùng nào các bạn áp dụng mức lương đầu vào cho phù hợp

– Giá nhiên liệu năng lượng gồm: Xăng, Dầu Diesel, Mazutt, Điện lấy theo giá hiện trường

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên cơ sở mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Số điện thoại tư vấn giải đáp và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

Xem thêm hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ XEM TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cài Xem Tại Đây

 

Tags: