Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng và quyết định ban hành bảng tính ca máy tại thời điểm thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ các bạn cần áp dụng bộ đơn giá gồm có:

Theo đó, Ngày 19/12/2017 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm:

1. Đơn giá phần Xây dựng

2. Đơn giá phần Khảo sát

3. Đơn giá phần Lắp đặt

Ngày 25/7/2018 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 1774/QĐ-UBND công bố gồm:

a, Đơn giá Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )

b, Đơn giá phần Sửa chữa

c, Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng

hướng dẫn lập dự toán tỉnh phú thọ

Áp đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chia làm 3 vùng:

1, Mức lương cơ sở đầu vào tính cho Vùng IV là Lnc = 1.900.000 đồng/ tháng

– Vùng IV gồm: huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng

2, Mức lương cơ sở đầu vào vùng III là Lnc = 2.000.000 đồng/ tháng. Hệ số điều chỉnh là Kđc = 1,053

– Vùng III gồm: Thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông

3, Mức lương cơ sở đầu vào vùng II là Lnc = 2.150.000 đồng/ tháng. Hệ số điều chỉnh là Kđc = 1,132

– Vùng II áp dụng tại thành phố Việt Trì

Người lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần xác định mức lương nhân công theo quy trình; Để lập dự toán xây dựng công trình xác định tổng kinh phí xây dựng

Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Thọ

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.

Theo đó, lương nhân công lái máy được xác định với mức lương cơ sở đầu vào 1.900.000 đồng/tháng

Chi phí nhiên liệu, năng lượng xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Thọ

  • Giá Xăng RON 92 : 16.672,73 đồng/lít ( Giá trước thuế ). Hệ số chi phi nhiên liệu là 1,01
  • Giá Diezel 0,05S  : 13.518,18 đồng/lít ( Giá trước thuế ). Hệ số chi phi nhiên liệu là 1,02
  • Giá Điện ( bình quân ) : 1.720,65 đồng/KWh ( Giá trước thuế ). Hệ số chi phi nhiên liệu là 1,03

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo đơn giá mới nhất. Các bạn lập dự toán công trình trên khu vực nào thì áp dụng mức lương cơ sở cho phù hợp

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán cần giải đáp liên hệ Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Xem Tại Đây

Xem thêm Hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương Xem Tại Đây

Tags: