Thông tư 11/2021/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban hành ngày 31/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Thay thế cho Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tải file Thông tư 11/2021/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các bạn có thể tải file Thông tư 11/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng về Tại đây

Thông tư 11/2021/tt-bxd

Thông tư 11/2021/tt-bxd

Căn cứ để xác định và xây dựng Thông tư 11/2021 gồm có:

Luật Xây dựng số 50/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung 62/QH14 ngày 17/6/2020

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Giảm tỷ lệ % chi phí xây dựng lán trại nhà tạm để ở và điều hành thi công

điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD

điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD

So với Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì tỷ lệ % chi phí lán trại đã giảm :

Ví dụ công trình xây dựng theo tuyến với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ giảm từ 2,3% xuống còn 2,2%

Các công trình xây dựng còn lại với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ giảm từ 1,2% xuống còn 1,1%

Tương tự với các mốc khác như 100 tỷ 500 tỷ 1000 tỷ thì tỷ lệ định mức đều giảm

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Tải file Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thongtu_12_2021_BXD_Duy_Du_Toan

Xem thêm một số bài viết liên quan :

So sánh Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD Xem Tại đây

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 10/2019/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

So sánh điểm mới Thông tư 11/2021/TT-BXD và Thông tư 09/2019/TT-BXD

So sánh điểm mới của Thông tư 11 và Thông tư 09 xem chi tiết tại video dưới đây

Các hệ số chi phí trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng TĂNG hay GIẢM mời các bạn xem tại đây

Tags: