So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 10

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng Thông tư 16/2019/TT-BXD. Những điểm mới sửa đổi bổ sung công bố tập định mức xây dựng công trình. phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí nghiệm vật liệu

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 10/2019/TT-BXD

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng thay thế

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Như các bạn thấy Thông tư 12/2021/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành mới gộp định mức 10/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD ban hành vào chung trong thông tư mới này

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 10/2019/tt-bxd

Điểm mới định mức THông tư 12/2021/tt-bxd và Thông tư 16/2019/tt-bxd

Điểm mới tập định mức thông tư 12/2021/tt-bxd là định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với thông tư 16/2019/tt-bxd

Cụ thể đi vào chi phi quản dự án của công trình dân dụng <= 10 tỷ đồng:

  • Thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng tăng lên là 3,446 %
  • Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng là 3,282%

Tương tự chúng ta cũng đều được tăng tỷ lệ % cho các công trình còn lại

1, Công trình công nghiệp

2, công trình giao thông

3, Công trình hạ tầng kỹ thuật

4, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải file excel định mức THông tư 12/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Tải file Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thongtu_12_2021_BXD_Duy_Du_Toan

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Xem Tại đây

Xem thêm video hướng dẫn Thông tư 12/2021/tt-bxd tại đây

Tags: